Tidsskrifter, videoer m.m.

Biblioteksliste:  
Tidsskrifter: Vort Søværn – Vor Søfart. Hefte 1-12. 3 expl.
Marineforeningen i Danmark Under Dannebrog
Marineforeningen i Danmark Jubilæumsnummer 1874-1924
Marinehistorisk Selskab Diverse hefter
Søens verden Årgang  1959-60
Søens verden Årgang  1960-61
Søens verden Årgang  1961-62
Søværnets operative Kommando Søværnsorientering 7-93
Søværnets operative Kommando Søværnsorientering 8-94
Søværnets operative Kommando Søværnsorientering 1-95
Så til Søs - Brøndby Marineforening Alle årgange fra 1959 til d.d.
   
Lærebøger:  
Forsvarskommandoen Grundbog for Orlogsgaster. Udg. 1972-76-79
Heraldik i Søværnet  
Håndbog i sømandsskab. Bind 1 + 2 + 3  
Lærebog for Orlogsgaster. 3 expl.  
Lærebog i dykning  
Lærebog i praktisk sømandsskab  
Lærebog i sømandsskab og styrmandslære  
   
Kassettebånd:  
DR. Historien om SØRIDDEREN
   
Videobånd:  
Grønlands Kommando Grønnedal og Ivigtut 1951-91. (bortkommet)
   
JJ-film:  
Søe-lieutenantselskabet Flåden: Det handler om liv og fred. 1989
Marineforeningen Nordisk Orlogsstævne, Auderød 1988
Brøndby marineforening Jubilarstævne 1988 – Medlemsmøde i Kahytten –
? Hangarskibe: Havets fæstninger.
? Slaget om Midway
Kanal København Broernes by-7. Nyboder- Nyholm- Holmens kirkegård.
   
EFTERLYSNINGER:  
Grammofonplade 78: Frihedsbudskabet 5 maj 1945 er forsvundet. ? ? ?