Skibstrafik - LIVE

AIS - Automatic Identification System. AIS er installeret på alle skibe over 300 BRT, samt en del andre skibe.
AIS sender via VHF-båndet og sender til andre skibe og landstationer - rækkevidden afhænger af antennehøjden, og er op til 50 sømil under gode forhold. Der sendes data om sejlretning, fart, samt en del andre oplysninger om skibet.