Så til søs

Har du et indlæg du gerne vil have med i bladet, er du velkommen til at sende det pr. e-mail (se Mailbox)
Blot skal du huske vores deadline.

Er du ikke på nettet, er du velkommen til at sende dit indlæg med posten (helst maskinskrevet).

Evt. indlæg der ikke er os i hænde, med mindre andet er aftalt, til den anførte ”deadline” kan først bringes i det efterfølgende nummer.

Deadline for næste nummer er lørdag d. 14 september 2019 Kl. 20:00

 

Her bringer vi nogle interessante indlæg fra det seneste nummer:
 
Torsdag d. 5. september Medlemsmøde
  Formanden har ordet
 

Referat fra majmødet

Dødsfald i afdelingen

Sankt Hans i Marineforeningen

Frivillige festen