Så til Søs

Har du et indlæg du gerne vil have med i bladet, er du velkommen til at sende det pr. e-mail (se Mailbox)
Blot skal du huske vores deadline.

Er du ikke på nettet, er du velkommen til at sende dit indlæg med posten (helst maskinskrevet).

Evt. indlæg der ikke er os i hænde, med mindre andet er aftalt, til den anførte ”deadline” kan først bringes i det efterfølgende nummer.
Deadline for næste nummer er tirsdag d. 15. februar 2022 Kl. 20:00

 

Her bringer vi nogle interessante indlæg fra det seneste nummer:
 
Torsdag d. 3. feb. 2022 Medlemsmøde - Admiralforsamling
  Formanden har ordet
 

Kom med bag coronafronten (5. del)