Vi har mistet en af vore kammerater.
Vi har mistet et af vore medlemmer. 627  Kaptajnløjtnant Carl Jørgen Simonsen også kaldet  ”Lille Simon/Sonar Simon” er gået fra borde.

Carl Jørgen Simonsen blev meldt ind i BMF i januar måned 1992, og  et meget aktivt medlem indtil helbredet svigtede. Carl blev 90 år.
Æret være hans minde.

Carl bisættes fredag d. 12. juni kl. 1100  fra Brøndbyvester Kirke.
Der er kun plads til familien i kirken.

 

Jubilarstævne på Holmen
Til jeres orientering har jeg i går besluttet at aflyse årets jubilarstævne, der skulle have fundet sted på Holmen søndag den 30. august 2020. Dette naturligvis som en følge af COVID-19 situationen og ikke mindst den betragtelige alder de deltagende jubilarer normalt repræsenterer i den høje risikogruppe. En situation der nok også vil afholde mange fra at deltage.

Marineforeningen har i stedet til hensigt at gennemføre et "dobbelt" jubilarstævne næste år - søndag d. 29. august 2021 - inklusiv dobbelt uddeling af Admiral Carstensens mindebæger til en hjemsendt værnepligtig både fra i år og næste år.

'Under Dannebrog' nr. 2-2020 er på vej ud til medlemmerne. Man bedes se bort fra den annonce, der bringes om stævnet i år. Information om tilmelding til stævnet i 2021 udsendes senere, og vil tillige blive bragt i 'Under Dannebrog' og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Steen Engstrøm
Landsformand
Danmarks Marineforening

 

 


"Gården 2018"