Bøger

Forfatter Bogtitel
A  
Andersen, P. Bidrag til Søartilleriets Historie 1909
Andersen, Carlo FLYING ENTERPRISE 2 expl.
Andersen, Carlo For at andre kunne leve. DADV 164
Andersen, Helge Orlogsskibet Prinds Christian Frederik
Andersen, Herman Det danske Toldvæsen 1932
Andersen, Knud Skoleskibet DANMARK 1947
Andersen, Ragnhild Vi blev reddet denne gang
Andresen, Erling Frihedskamp. Min tid i BOPA
Arboe-Rasmussen, Claus og Sørensen, Bent De befriede os
Arnold, Elliot En vågenat. DADV. 708
Arnold-Forster, Mark En verden i krig
Askgaard, Finn Christian IV. "Rigets væbnede arm"
Askholm, Ib Årets højtider
Asmussen, Jesper Sømandens sange.
Austin, A.B. Vi landede ved daggry. DADV. 14.
Avisudklipbøger 1 + 2 Omhandlende ca. 1935-50
B  
Baker, W.A. Fra hjuldamper til atomskib
Bang, Kaj Nolsøe Flådens ulve
Bang, Kaj Nolsøe Styrmænd til Orlogs (Optakten til 9. April) 2 expl.
Barfod, Halfdan Sømagt og dens indflydelse på Danmarks historie
Barfod, Halfdan Vor Flåde i fortid og nutid bind 1 + 2
Barfod, Jørgen H.P. Christian 3.s flåde
Barfod, Jørgen H.P.  Flåden den 29 august 1943
Barfod, Jørgen H.P. Flådens fødsel
Barfod, Jørgen H.P. København kampklar (Københavnsledelsen og den illegale hær 1943-45)
Barfod, Jørgen H.P. Niels Juels Flåde
Barfod, Jørgen H.P. Niels Juels liv og gerning
Barfod, Jørgen H.P. Orlogsflåden på Niels Juels tid, 1648-1699
Bass, George F. A history of seafaring
Berger, Josef Opdagelsen af den nye verden
Berlingske forlag 1945 De sidste timer
Berlinske Tidende Dansk Søfart, Danish Shipping
Bernadotte, Folke I stedet for våben
Bidstrup, Aage Grønland - Mine længslers land.
Bjerg, Hans Chr. Flåde og teknik 1739-1989.
Bjerg, Hans Chr. Danmarks forsvarsvilje
Bjerg, Hans Chr. Dansk marinehistorisk bibliografi 1500-1975
Bjerg, Hans Chr. Holmen, Flådens base gennem 300 år.
Bjerg, Hans Chr. Lex Rechnitzer
Bjerg, Hans Chr. Marinehjemmeværnet 1952-1992
Bjerg, Hans Chr. Søværnets tekniske tjeneste 250 år. 1739-1989.
Bjerg, Hans Chr. Medgang og modstand 1940-45
Bjerg, Hans Chr. U-både gennem 75 år. (Det danske ubådsvåben 1909-84.)
Bjerre, Jørgen Sirius, Danmarks slædepatrulje i Nordøstgrønland.
Bjørn, E. Th. Baden-Powell (Eventyret om B-P)
Bjørneboe, Svend D-dag 1944 i Normandiet
Bjørnvad, Anders Natten der varede 8 dage. DADV. 623.
Bobe, Louis Bremerholms kirke og Holmens menighed gennem 3 århundreder. 1920 udg.
Borgland, Christian Gennem storm og stille. En sømands erindringer
Brandt, Børge & Christiansen, Kaj Sabotage.  DADV 145
Braavig, Hans Invasionens helte. DADV. 47.
Brøndsted, Johannes og Knud Gedde De fem lange år, bind I+II+III
Buchheim, Lothar-Gunther U-båd (Das Boot)
Buschardt, Leo m.fl. Den illegale presse 1940-45. DADV. 602
Burgess, Alan Syv mand ved daggry. DADV. 617
Bøggild, Hansaage Skibsudsmykninger
Børgesen, Holger Marinen i kamp
C  
Carell, Paul De kommer. (Tysk beretning om invasionen og slaget om Frankrig.) DADV. 206
Carell, Paul Operation Barbarosa. DADV.
Carl, Hans P. Dansk skibsfarts historie, 1949
Carle, Erik Københavns fængsler gennem 100 år
Chant, Christopher Zeppelineren
Christensen, Chr. Knak og Petersen, E.E. Brandbekæmpelse i skibe
Christensen, Chr.P. Sønderjyder forsvarer Østafrika 1914-18
Churchill, Winston S. En statsmand og hans epoke
Cochran, Hamilton Pirater i det Caribiske Hav
Collier, David Byen der ikke ville dø (London). DADV 1.
Collier, Richard Dunkerque. DADV. 202
Congdon, Don Den 2. Verdenskrig (Stillehavet). DADV 608.
Connell, Brian Operation Tiger
Cooke Jr. Emmett Marion Pearl Harboer and USS Arizona Memorial
Cortzen, Jan Myten Møller. Mærsk McKinney Møller
D  
Dahl, K. Danmarks Flåde 1934
DANFORCE Dansk soldat i Sverige 1943-45
DANFORCE Marinen i Sverige 1943-45
Dannesboe, Erik Gamle danske skonnerter
Danneskjald, Torkel F. Alle tiders soldatersange
Dansk styrmandsforening Dansk styrmandsforening gennem 25 år 1907-1932.
Davis, John Gordon Giganterne (russiske og japanske hvalfangere)
Davis, Kenneth S. Demokratiets soldat (Ike). DADV. 150
De frie danske søfolk Skagen ind (sangbog for de frie danske søfolk u. 2. Verdenskrig
Degenkolv, H. Oplysninger vedrørende den Danske Flådes skibe i  1800 årene. 1906 udg.
Den danske Brigadeforening Den danske brigade i Sverige 1943-45
Det kgl. Danske søkortarkiv Den danske lods 1939 I+II
Det Bedste Verden i krig – Fra Pearl Harbour til Stalingrad.
Det Bedste Sabotører, krigshelte og spioner.
Dinesen, Thomas No man's land. En dansker med canadierne i 1. Verdenskrig. DADV 138
E  
Easton, Alan 50 grader nord- Kampen om Nordatlanten. DADV 155
Eiden, O og Lutken,O Vor sømagts historie.
Eigenbroth, N. Aug.+ Dalby, H. + Kuhl, Sv. Aa. Vor vej til 5. Maj. (Nordjylland). DADV. 201
Eilstrup, Per Tordenskjold. Peter Wessel og hans tid
Eilstrup, Per og Lindeberg, Lars De så det ske under besættelsen. ”Bevar ro og orden”.
Eilstrup, P. og Boesgaard N.E. Fjernt fra Danmark
Eilstrup, Per og Lindeberg, Lars De så det ske under besættelsen. ”Gå til modstand"
Ekstrøm, Jørn Havnelods
Elling, Christian Holmens bygningshistorie 1680-1770. 1932 udg.
Erngaard, Erik Grønland i tusinde år
Espersen, Mogens Østersøen, ballance og sikkerhed
F  
Falk, Fritz Joachim Rømø-kaptajnernes skibsbilleder. Portrætter af sejlskibe
Feldbæk, Ole Slaget på Reden
Feldthusen, P.A. Fregatten JYLLAND i krig og fred. 1944 udg.
Fischer, Knud Polarsommer (Nordøstgrønlands natur)
Fleron, Kate Kvinder i Modstandskampen.
Flådestation København Holmen
Foged, Harry Befriet - efter 5 års besættelse
Folk & Forsvar Værnepligten til debat
Folk & Forsvar "Se lige ud" 1999
Folk & Forsvar 2007 De gjorde en forskel
Folk og Værn Mindeudgave 29 aug.2003
Forsvarskommandoen Tjenesteliste okt. 1995 + 2001
Forsvarsministeriet Håndbog for Søværnet 1960 + 1966 + 1967
Forsvarsministeriet Sangbog for forsvaret 1963
Foss, Erling Fra passiv til aktiv modstand. DADV. 120.
Fouille, G. The story of ships
Frantzen, Ole L. Truslen fra øst. Dansk-Norsk flådepolitik 1769-1807
Frandsen, Lise Astrup Svitzer 1833-2008
Frantzen, P Danmarks Handelsflåde 1939 i billeder og tekst. Del 1+2
Freuchen, Peter Bog om de syv have. 1959.
Freuchen, Peter Fra Thule til Rio
Frihedskampens veteraner Mindeudgave 29 august 1943
Frihedskampens veteraner De faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45.
Frihedsmuseet Årsskrift 1995
Frihedsmuseet Katalog 1996.
Friis-Pedersen, Jens Sejlskibe. De sidste i Grønlandsfarten.
G  
Garde, Hans og Hans Chr. Bjerg Det danske torpedobådsvåben 1879-1979.
Generalstaben Dybbøl 1864 (1942)
George, D. Lloyd Krigserindringer
Gerald, C. Skibsradioens historie i Danmark. 1963 udg.
Gibbons, Tony Battleships
Gram. Helge W Skudt ned over Danmark 1940-45
Grandjean, Poul Bredo Det danske Rigsvåben. 1926 udg.
Grass, Gunther I krebsegang
Grunnet, Niels + Bent Demer Den Danske Brigade
Gudme, Peter de Hemmer Finland, Nordens østvold
Gunston, Bill Hangarskibe
H  
Halck, Jørgen Fra hav til hav. DADV. 233
Halck, Jørgen En dansk soldat. Major Anders Lassen
Halck, Jørgen I streng fortrolighed. DADV. 52.
Halldin, Gustaf Från HAJEN 1904 til HAJEN 1954. (Svenske ubåde)
Handelsministeriet Samling af søforklaringer over krigsforliste danske skibe 1914-18
Handelsministeriet Sømandsskab
Handels- og Søfartsmuseet Årbog 1979-80-81-83-84+2001
Hansen, A.P. og Nielsen Kay Carlsen
Hansen, C. Lærebog i skibsbygning og skibskonstruktion,  Tegninger + tekst
Hansen, C.K. C.K.Hansen gennem hundrede år
Hansen, Carl Vejledning til at kende sejlskibe. 1896 udg.
Hansen, Gudmund Elevforeningen af 1937
Hansen, Gudmund Med HVALEN i Storebælt 1939
Hansen, Gudmund Tilbageblik til 9 april 1940 (2000)
Hansen, Gudmund Torpedostation BRAMSNÆSVIG 1942-43
Hansen, Jørn Svitzer-aktionen i 1945
Hansen, Thorkild Jens Munk
Harris, John De ukuelige. DADV 72.
Hartmark, Arne Oslo Sjømandsforening 1846-1996.
Hartmark, Arne Atlanterhavsslaget og de norske korvetter.
Hartog, Jan de Kurs Murmansk
Hendriksen, C. Næsh Den danske kamp I + II
Henningsen, J.P. Min skæbne som sømand under verdenskrigen
Hersey, John Manden der elskede krigen. DADV. 23.
Hibbert, Christopher Slaget ved Arnhem
Hillingsø, Kjeld Trusselsbilledet - En koldkriger taler ud
Hilton, James Marinelægen Dr. Wassell. 1948 udg.
His Majesty`s Stationery Office 1945 His  Majesty´s Submarines
Hjort, J. Den danske sømand under de 2 verdenskrige . 1946
Holbøll, Einer Søstjerner
Holck, Preben Cort Adeler
Holm-Petersen, F. Træk af skibsfartens udvikling i Svendborg Toldsted. 1253-1953.
Holm-Petersen, F og Rosendahl, A Fra sejl til diesel Bind I+II+III+IV.
Holst, Tage Fischer Den hemmelige radiokontakt med England 1943-45. DADV. 629
Hornby, Ove Ved rettidig omhu. A.P.Møller 1876-1965.
Horn, Frank Erling vp 3558/572 årgang 1953 En orlogsgast fortæller
Hove, Robert Sø- og Handelsretten gennem 100 år. 1962.
Hovmand, Mogens Iskolde flammer
Hovmand, Mogens Krudt og kugler
Howard, D. Fodspor i sneen (Grønland). DADV. 25.
Howard, David Alene med døden. DADV 20
Howard, David D-dag. DADV. 2.
Howard, Mogens Heltedåden ve Zeebrugge  (1918)
Hunter, A Maltakonvoj
Hunter, A U-båd E 11.
Hærkommandoen Ledelse og uddannelse. Militær pædagogik. 1969.
Hæstrup, Jørgen Hemmelig alliance I. DADV 147
Hæstrup, Jørgen Hemmelig alliance II. DADV 148
Høj, Jeppe Bjørn F.C.H.Hohlenberg. Flådens fabriksmester 1786-1803
Høss, Rudolf Kommandant i Auschwitz. DADV. 230
I  
Ipsen, Paul Marineforeningen i Danmark. Vort Søværn – Vor Søfart. 1949.
J  
Jacobsen, Frode I Danmarks Frihedsråd.
Jensen, Bent Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-65.
Jensen, Børge Søværnets stampersonel
Jensen, Jens Kusk Håndbog i praktisk sømandskab. 1916 udg.
Jensen, Per Herholt Flådens inspektionskuttere ved Grønland. 1982 udg.
Jensen, Stig Det store Opgør. Verdenskrigen 1914-18.
Jensen, Stig Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsestiden. DADV 714
Jespersen, Knud. J. V. Den væbnede kamp 1943-1945
Jordan, John Moderne US NAVY.  1992.
Jordening, B.W. Katalog over den historiske modelsamling på Orlogsværftet. 1896
Jubelin, Andre´ Himmel og hav. DADV. 39.
Juel, Axel Himmel og Hav. Marinedigte.
Jung-Jensen, Poul m.fl. Da Danmark kaldte. Bogen om modstandsbevægelsen. 1946.
Jørgensen, A.D. 40 fortællinger af fædrelandets historie.
Jørgensen, Hans Mennesker for kul.
Jørgensen, Hans Den glemte modstand
Jørgensen, Niels På dt tyske slavemarked.  DADV 614
Jørgensen, Vagn og Barchalia, J.L Skibsmotorlære. 1966 + 1970.
Jørle, Anders og Hellberg, Anders Ubåd 137. 10 dage der rystede Sverige.
K  
Kaarsted, Tage Admiral Henri Kornows erindringer 1 + 2.
Kaarsted, Tage Admiralen (A. de Richelieu)
Kalundborg Folkeblad "Esbern Snare" - "Esbern Snares by"
Kihlberg, Bengt Fra mast til køl. Maritim håndbog.
Kjølsen, F.H. Da Danmarks Flåde blev sænket. 1945 udg
Klefos, Brede De kom om natten. DADV. 77.
Knudsen, Henrik Bødker Krigssejler. Oplevelser fra verdenshavene. 1992 udg.
Knudsen, Niels Christian Den sidste vagt
Kock, Kurt Skibsfartens fremtid. 1931
Kommas Havnelods 1995/97 udgave (også tyske  og svenske havne)
Kong Frederik d. 5 Kong Frederik d. 5 Søe-Krigs-Artikel-Brev
Konradsen, K.G. m.fl. Flåden. Administration, teknik og civile opgaver.
Krabbe, Herluf Kastellet gennem 300 år. 1964.
Kragh, Gustav Peter Norden Sølling. En levnedsskildring.
Krantz, Claes Våggen over Kattegat.
Krantz, Kristian Østergaard Kanonen, der ikke skød
Krebs, H. Verdenskrigens søkrigshistorie m/planer
Kystartilleriforeningen Kystartilleriet/Kystdefensionen/Kystbefæstningen
L  
La Cour, Vilhelm Danmark under besættelsen. Bind I + II + III
Lampe, David Den utæmmede kanariefugl. DADV 74.
Larsen, Kai Edvard Den danske soldat i Sønderjylland. DADV 703
Lassen Fru (Anders Lassens mor) Sømand og soldat
Lauring, Palle Rejse i Danmark. København
Laursen, Andreas Danske småskibe
Lauritzen, Richard L Øst og vest under kongeflag
Lehmann, Johannes Foreningen til Søfartens Fremme. 1844-1944.
Lichtenberg, G. Honnes de Larssen fra 64.
Liljefalk, Axel og Otto Lutken Vores sidste kamp for Sønderjylland. 1904
Lind, H.D. Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm
Lindeberg, Lars De så det ske. Englandskrigene 1801-14. 2 expl.
Linnemann, Finn Torpedo T1 beskrivelse
Liisberg, H.C.Bering Napoleon
Lorcks, J.H. Fregatten BELLONAs togt til Sydamerika 1840-41
Lorenzen, Jørgen Strange Danmarks besættelse 1940-45 incl. billeder fra Flådens sænkning m.v.
Lorenzen, Jørgen Strange Afhentning af "RESTORE" (VITUS BERING) i USA
Lorenzen, Jørgen Strange Eksplosionskatastrofen på Holmen 23 nov 1952
Lorenzen, Jørgen Strange Vordingborg under besættelsen 19 okt. 43 - 5 maj 45.
Lorenzen, Jørgen Strange Mathelevholdet 7 juli 1943.
Lord, Walter Titanic
Luckner, grev Felix von Sødjævelen. Mit livs oplevelse. 1936.
Ludvig, Otto Krigen i kravlegården
Lund, Erik Fire millioner frie ord. (Information 1943-45). DADV. 705
Lund, Joachim Hitlers spisekammer (Danmark 1940-43)
Lund, Kaj Damp kl. 5. Søværnets Maskinvæsen 1834-1959.
Lund, Kaj De sejlførende skoleskibe. 1969
Lund, Kaj Søens Verden. 2. årgang
Lysdal, Edvin Mine skibe
M  
Madsen, Carl Proces mod politiet. DADV. 720.
Madsen, Carl Vi skrev loven. DADV. 721
Malthe-Bruun, Vibeke Kim
Marineforeningen Marineveteraner fra 1864 fortæller. 1924
Marineforeningen Jubilæumslogbog 1988.
Marinehjemmeværnet Marinehjemmeværnet 1952-77.
Marinehjemmeværnet Marinehjemmeværnet 1950-92 + 1952-92
Marineministrriet Evolutionsbog for Flåden 1925 (nr. 14)
Marineminesteriet Håndbog for Søværnet 1919.
Marineminesteriet Instruktioner og reglementer 1849
Marinestaben Lærebog for Orlogsgaster 1941
Marinestaben Signalbog 1946 (nr.28)
Mathiasen, H. Havet mørkelagt DADV 90
Mathiasen, Hans Olie til vestens skibe. DADV. 118.
Martinsen, H.R. Kampen for Danmark
Michelsen, I.R. Flåden i Nordatlanten. Dansk inspektionstjeneste i 400 år.
Miljøministeriet Guide til Københavns Befæstning
Mortensen, Michael H. Dansk artilleri indtil 1600
Munter, B Morgenbønner for Søofficersskolen 1794-1867.
Munck, Ebbe og Outze, Børge Danmarks frihedskamp I + II
Muus, Flemming B. Mange er kaldede ………… DADV 613
Møller, Erik m.fl. Krigen 1939-45 Bind 1-3. 1948.
Møller, Klaus Den kongelige familie
Mågård, Jørgen Fanger i Frøslev 1944-45.
N  
Nationalmuseet Museet for Danmarks Frihedskamp
NATO NATO-handbogen 1949-99
Navigatørforeningen Navigatørernes bog 1938
Nielsen, Aage Krarup En hvalfangerfærd
Nielsen, Hans Chr. Porta Weatphalia
Nielsen, Jørgen Hartung Slaget på Reden
Nielsen, Mogens Frohn Klap i, og hør efter
Nielsen, Mogens Frohn Skipperskæg og sømandsskrøner
Nielsen, Per Flaaden og Dansk Vestindien
Nielsen, Sune Wadskjær Holmen katastrofen
Norges Søværn Sjøforsvaret dag for dag 1814-2000
Nyborg Marineforening Mindeskrift
Næsh-Hendriksen, Carl Årets største begivenheder i billeder 1939-45. Bind 1-3.
Næsh-Hendriksen, Carl Årets største begivenheder i billeder 1940-43. Den danske kamp.
Næsh-Hendriksen, Carl Årets største begivenheder i billeder 1943-45. Den danske kamp.
Nørby, Søren Flådens sænkning 29 august 1943
Næsh-Hendriksen, Carl Årets største begivenheder i billeder 1945-47 Tiden der fulgte
Nøring, V.H. Skibsbygning og maskinvæsen ved Orlogsværftet 1692-1942
Nørregaard, Georg Fregatten FALSTER ved Marokko 1753.
Nørup, Ingrid Krigshelvede. 3½ år i japansk krigsfangelejr.
O  
Olsen, Gunnar Marinehjemmeværnets fartøjer 1950-92.
Olsen, Gunnar  med flere De danske stræder og Øresundstolden
Olsen, Gunnar og Storgaard, Svenn Flådes skibe og fartøjer 1945-95.
Olsen, Kurt Et hundeliv. (2,verdenskrig i Grønland). DADV. 611.
Orelius,Bengt Vasa, The Kings Ship (på engelsk)
Orlogsværftet Skibsbygbing og maskinvæsen 1692-1942
Ott, Wolfgang Hajer og småfisk. DADV 76.
P  
Pape, Richard Frihed fremfor alt. DADV. 78
P.P. Niels Juel og hans samtid. Et historisk maleri.
Pedersen, Poul Erik Signalering til søs.
Petersen, Dorthe Thue og hans tid
Phillips, C.E.Lucas Imperiets sønner. Træfningen på Yangtse-floden. DADV 38.
Phillips, C.E.Lucas Operation Nøddeskal (Bordeauxs havn 1942). DADV. 64.
Plievier, Theodor Stalingrad (Roman). DADV. 24
   
Poolman, Kenneth Allied  Submarines of World War Two
Pope, Dudley Slaget i Barentshavet
Poulsen, Hanne og Hendriksen, Johnna Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1981
Prytz, R. Min fængselsdagbog. (45 dage i Vestre fængsels tyske afdeling) DADV. 250
R  
Rasmussen, A.H. Solskinsdage på en krudttønde DADV.59
Rasmussen, Erik 28 måneders sejlads.
Rasmussen, Gerhard Kaptajnen behøver ingen orlov (Roman). DADV. 220
Rasmussen, Jens Rahbek Da flåden blev røvet og byen brændte ned (1807)
Rasmussen, Kaj Feldberg Under splitflaget
Rasmussen, Mikkel Vedby Europas udrykningsstyrke.
Rasmussen, Per Amnitzbøl (FOV) For fredens skyls. Dansk FN-indsats
Ringholm, Lars De kom til Dachau
Rochemont's, Louis de Windjammer
Rosendahl, H. Træk af danskhedens historie i Sønderjylland indtil 1864.
Russel, Lord Hagekorsts svøbe DADV.9
Ryan, Cornelius Den længste dag. (6 juni 1943). DADV. 6
Røder, H.C. De sejlede bare…. DADV 149
Røjel, Jørgen Kæft, trit og retning. (En sabotørs erindringer)
S  
Savage, Katharine Den anden verdenskrig. DADV. 218
Schaffenberg, H. Under Nordpolens is med atom-ubåd NAUTILUS og SKATE. DADV 163
Schepelern, G. Andagtsbog for Flåden
Schiøtt, Folmer Fange i Frøslev. 1945
Schnidt-Hansen, Fem år i allieret tjeneste. DADV. 216.
Schmidt, Peter U 534 - Myten om den gyldne ubåd.
Schramm, Percy Ernst Hitler som feltherre. DADV. 156
Schultz, J.H. Den danske Marine 1814-1848. Bind 1 + 2.
Schultz, J.H. Tidsskrift for Søvæsen 1901-09.
Schultz, Julius Under dansk flag. Digte og skitser af livet til orlogs og i land.
Sejr, Emanuel Lidt om lodser og lodshuse
Sejr, Emanuel og Hedegaard, Jan Aarhus-København før 1866 og efter
Sejrherrene Verdenskrig II. Bind 1. DADV. 701.
Sejrherrene Verdenskrig II. Bind 2. DADV. 702.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1991 + 92.
Simonsen, Jørgen D. Søens top ti.
Skibsregisteret Danmarks skibsliste 1984 + 91
Skyttelavet 25 års jubilæum 28 -sep-79
Smith, Frederich E. Eskadrille 623  DADV 154
Sobel, Dava Manden, der målre længdegraden
Solana, Javier NATO 1949-99.
Spaniens flåde Armada espanola 2002
Stauning, Thorvald Min Grønlandsfærd.
Steensen, R.Steen Søkrigsvåben. Krigsskibstyper og Søkrigs-førelse under anden verdenskrig. 2 expl.
Steensen, R.Steen Vore Krydsere
Steensen, R.Steen Vore Panserskibe 1863-1943
Steensen, R. Steen Vore torpedobåde gennem 75 år (1953)
Steensen, R. Steen Flådens skibe 1950
Steensen, R.Steen Fregatten JYLLAND
Steensen, R.Steen Alverdens krigsskibe
Steensen, R.Steen Orlogsmuseet
Steensen, R.Steen m.fl. Flåden gennem 450 år.
Stevns, Arne 9.april. Skildret i breve fra danske soldater.
Stevns, Arne Verden af i dag I +II +III +IV
Stigsø, Sven 200 år på havet (Dansk Søassurance 200 år)
Stillwell, Paul Battleship NEW JERSEY
Sveriges Flotta Marinkalender 1963
Søartilleriet Skydning med karabin (1941)
Søe-Lieutenant Selskabet Tidsskrift for Søvæsen 1939 til 1945 indbundet
Søfartsstyrelsen Danmarks skibsliste 1991
Søgaard, Knud Winston S. Churchill. En statsmand og hans epoke.
Søminevæsenet Torpedobetjeningsreglement m/planer
Søndergaard, Christian I tyske lænker. Billeder af Danmark under besættelsen.
Sørensen, Bent NATO, Drømmen om fred.
Sørensen, Børup Georg Stage gennem 60 år
Søværnet. For Flaget og Flåden. Søværnets personel 1943-45.
Søværnet. Den svenske Flottachefs besøg 30/10-2/11 1967.
Søværnskommandoen Maritime arrangementer ved H.K.H. prinsesse Margrethes bryllup
T  
Taubro, Jørgen 13 gode historier
Teisen, J. Marinens Bibliotek 1765-1965.
Thiess, Axel Marineminder. Om bord og i land.
Tholstrup, Annette Forlis. Ole Lauritsen fortæller.
Thorsteinsson, Hj. Dansk Militærmedicinsk Selskab 100 år (1990)
Thorsøe, Søren m.fl. D.F.D.S. 1866-1991
Tiirh, Ensio Nådeløse hav. 32 døgn i det Indiske Ocean i 1953. DADV. 124
Topsøe-Jensen, Axel Lærebog i sømandsskab og styrmandslære.
Topsøe-Jensen, Th. A Det danske søofficerskorps.
Topsøe-Jensen, Th. A Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 + Den danske Søetat 1814-1932
Tortzen, Christian Krigssejlerne 1939-45
Trevor, Elleston Miraklet ved Dunkerque. DADV 99.
U  
Ukendt forfatter Den danske Flådes sænkning 29 august 1943 (maskinskrevet)
Ukendt forfatter Søminer i den danske flåde
Ukendt forfatter Svenskere under Norsk og Amerikansk flag 1 + 2 + 3
Ukendt forfatter Danmark og havet 1948
V  
Vasstrøm, Annette Holmens by. Nyboder og dens beboere – især i nyere tid.
Wassard, Erik Vestvolden
W  
Welner, Pinches Ved Øresunds bredder. DADV. 709
Wessel, E. Orlogsminder. Skildringer og skitser fra danske orlogstogter 1878-1919.
Wessel-Tolvig, Per Flådens oprør. Søværnet den 29 august 1943.
Westphall, Poul Det østasiasiske kompagni
Westphall, Siegfried De skæbnesvangre beslutninger  DADV 13
Wiinstedt, William E. En marinelæges dagbog i Vestindien og ved Østersøeskadren
Williams, Andrew Slaget om Atlanten
Williams, Eric Den trojanske hest. DADV. 128
Wilde, kommandør Erindringe fra før jeg blev løjtnant
Wilde, kommandør Erindringer for Jerichau og Thorvaldsen ombord i fregatten ROTA
Wisby og Wilkens Marinehjemmeværnet 50 år
Wismann, Lars Marinens elevskole 1867-1923
Aa  
Aalborg Stifttidende Det stod ikke i avisen.  DADV 140