Supplement til boglisten

Forfatter Bogtitel
Andersen, Carlo For at andre kunne leve.
Arnold, Elliot En vågenat.
Askgaard, Finn Christian IV. "Rigets væbnede arm".
Austin, A.B. Vi landede ved daggry. .
Barfod, Jørgen H. Niels Juels liv og gerning
Bjerg, Hans Chr. Flåde og teknik 1739-1989
Bjerg, Hans Chr. Danmarks forsvarsvilje
Bjørnvad, Anders Natten der varede 8 dage. .
Brandt, Børge & Christiansen, Kaj Sabotage.
Braavig, Hans Invasionens helte. .
Burgess, Alan Syv mand ved daggry.
Buschardt, Leo m.fl. Den illegale presse 1940-45.
Congdon, Don Den 2. Verdenskrig (Stillehavet). .
Carell, Paul De kommer. (Tysk beretning om invasionen og slaget om Frankrig.)
Carell, Paul Operation Barbarosa.
Collier, David Byen der ikke ville dø (London).
Collier, Richard Dunkerque.
Davis, Kenneth S. Demokratiets soldat (Ike).
Dinesen, Thomas No man's land. En dansker med canadierne i 1. Verdenskrig.
Easton, Alan 50 grader nord- Kampen om Nordatlanten.
Eigenbroth, N. Aug. m.fl. Vor vej til 5. Maj. (Nordjylland).
Erngaard, Erik Grønland i tusinde år
Espersen, Mogens Østersøen, balance og sikkerhed
Foss, Erling Fra passiv til aktiv modstand..
Halck, Jørgen Fra hav til hav.
Halck, Jørgen I streng fortrolighed. .
Harris, John De ukuelige. .
Hersey, John Manden der elskede krigen. .
Holst, Tage Fischer Den hemmelige radiokontakt med England 1943-45.
Howard, D. Fodspor i sneen (Grønland). .
Howard, David Alene med døden.
Howard, David D-dag. .
Hæstrup, Jørgen Hemmelig alliance I.
Hæstrup, Jørgen Hemmelig alliance II.
Høss, Rudolf Kommandant i Auschwitz.
Jensen, Stig Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsestiden.
Jubelin, Andre´ Himmel og hav..
Jørgensen, Niels På det tyske slavemarked.
Kjærsgaard Danmarks Historie I+II+III.
Klefos, Brede De kom om natten. .
Krebs, H. Verdenskrigens søkrigshistorie m/planer
Kystartilleriforeningen Kystartilleriet/Kystdefensionen/Kystbefæstningen
Larsen, Kai Edvard Den danske soldat i Sønderjylland.
Laursen, Andreas Danske småskibe.
Lampe, David Den utæmmede kanariefugl.
Lichtenberg, G. Honnes de Larssen fra 64
Lind, H.D. Kon Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm
Linnemann, Finn Torpedo T.1 beskrivelse
Lund, Erik Fire millioner frie ord. (Information 1943-45).
Madsen, Carl Proces mod politiet. .
Madsen, Carl Vi skrev loven.
Marinehistorisk Selskab diverse hefter
Mathiasen, H. Havet mørkelagt DADV 90
Mathiasen, Hans Olie til vestens skibe. .
Mortensen, Michael H. Dansk artilleri indtil 1600
Muus, Flemming B. Mange er kaldede
Møller, Klaus Den kongelige familie
Nationalmuseet Museet for Danmarks Frihedskamp
Nielsen, Mogens Frohn Klap i, og hør efter
Nielsen, Mogens Frohn Skipperskæg og sømandsskrøner
Olsen, Gunnar m.fl. De danske stræder og Øresundstolden
Olsen, Kurt Et hundeliv. (2,verdenskrig i Grønland).
Ott, Wolfgang Hajer og småfisk.
Pape, Richard Frihed fremfor alt.
Petersen, Jens A. (indbundet) Glostrup Marineforenings 25 års jub.
Phillips, C.E.Lucas Imperiets sønner. Træfningen på Yangtse-floden.
Phillips, C.E.Lucas Operation Nøddeskal (Bordeauxs havn 1942).
Plievier, Theodor Stalingrad (Roman).
Prytz, R. Min fængselsdagbog. (45 dage i Vestre fængsels tyske afdeling)
Rasmussen, A.H. Solskinsdage på en krudttønde
Rasmussen, Gerhard Kaptajnen behøver ingen orlov (Roman).
Rasmussen, Kaj Feldberg Under splitflaget
Rasmussen, Per Amnitzbøl (FOV) For fredens skyld. Dansk FN_indsats.
Ryan, Cornelius Den længste dag. (6 juni 1943).
Russel, Lord Hagekorsts svøbe
Savage, Katharine Den anden verdenskrig.
Schaffenberg, H. Under Nordpolens is med atom-ubåd NAUTILUS og SKATE.
Schnidt-Hansen, Fem år i allieret tjeneste. .
Schramm, Percy Ernst Hitler som feltherre.
Sejrherrene Verdenskrig II. Bind 1. .
Sejrherrene Verdenskrig II. Bind 2. .
Skyttelavet (indbundet) 25 års jubilæum
Smith, Frederich E.  
Steensen, R. Steen Vore torpedobåde gennem 75 år (1953)
Søminevæsenet PUB 6016 Torpedo, varmluft Type T 1.
Søminevæsenet Torpedobetjeningsreglement m/planer
Søe-Lieutenant Selskabet Tidsskrift for Søvæsen 2/02
Søe-Lieutenant Selskabet Tidsskrift for Søvæsen 1938 til 1945 indbundet
Thorsteinsson, Hj. Dansk medicinsk selskab 100 år (1990)
Tiirh, Ensio Nådeløse hav. 32 døgn i det Indiske Ocean i 1953.
Trevor, Elleston Miraklet ved Dunkerque. .
Welner, Pinches Ved Øresunds bredder.
Westphall, Siegfried De skæbnesvangre beslutninger
Wiinstedt, William E. En marinelæges dagbog i Vestindien og ved Østersøeskadren
Wilde, kommandør Fra før jeg blev løjtnant
Williams, Eric Den trojanske hest.
Aalborg Stifttidende Det stod ikke i avisen.