Optagelse

Optagelseskriterier:
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

  1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.
  2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

Optagelse:
Vi har den faste skik, at alle der søger om optagelse, skal være til stede mindst en gang til et ordinært medlemsmøde, hvorefter du normalt kan forvente at blive optaget på det næstkommende møde.

Når du bliver optaget, bedes du på denne aften indbetale kontingent, samt medbringe et foto til vores Logbog (gerne et fra dengang og et fra i dag). Kontingentet er p.t. 800 kr. om året plus optagelsesgebyr på 200 kr.

Som medlem er du velkommen til at besøge alle landets afdelinger.

Medlemsmøder:
Vi holder medlemsmøde den første torsdag i hver måned fra september til maj på adressen: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby.

Alle møder begynder kl. 18:30 - dog åbnes lokalerne (Toften på 1. salen) kl. 16:30.

NORMALPROGRAM FOR AFTENEN:
  Kl. 18:30 Den officielle del starter - flaget hejses
    18:35 Evt. nye medlemmer optages / fødselsdage / jubilæer mm.
    19:00 Middag / Skafning
    20:30 Velkomst ved formanden mm.
    21:00 Aftenens foredrag / underholdning
    22:00 Flaget nedhales - den officielle del slutter
    24:00 Aftenen slutter

Til disse møder er obligatorisk tilmelding absolut nødvendig, af hensyn til pladser og mad. Det er dog muligt, hvis du ønsker det, at komme på en fast skaffeliste, så du kun skal melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op.

Medlemsblade:
Hver måned (dog ikke juni, juli og august) modtager du vor lokale afdelingsblad "Så til Søs". Endvidere vil du 6 gange årligt modtage vores landsblad "Under Dannebrog", der udgives af Danmarks Marineforening.