Danmarks Marineforening

Danmarks Marineforening blev dannet i 1913 og består i dag af 75 afdelinger, som ligger spredt ud over hele landet -heraf 1 i Grønland, dog hovedsalig i havnebyerne.

Landsbestyrelsen er en overordnet ledelse, som samtidig er vores kontakt til Søværnet og officielle institutioner (herunder kongehuset), samt udgiver vores landsblad ”Under Dannebrog”.

Medlemstallet varierer meget fra afdeling til afdeling, ligesom aktivitetsniveauet er forskelligt. På landsplan er medlemstallet ca. 9.000, hvoraf 2/3 er tidligere orlogsgaster.

De lokale afdelinger er økonomisk selvstyrende med egen bestyrelse og afdelingerne er samlet i 9 distrikter.