Om Brøndby afd.

Brøndby afdeling er en af landets mest aktive afdelinger, med et medlemstal på ca. 200. Langt de fleste af vores medlemmer kommer fra Søværnet, og består af nuværende eller tidligere værnepligtige, konstabler, befalingsmænd og officerer.

Medlemsmøderne, som afholdes en gang om måneden, er en af afdelingens grundpiller. Til disse møder deltager ca. 130 medlemmer, hvilket er helt unikt på landsplan.

Det store fremmøde skyldes et rigtig godt kammeratskab, god mad, et interessant foredrag og perfekte rammer.

Ud over medlemsmøderne afholdes ”Lørdagsåbent” (den tredje lørdag i måneden), hvor alle kan nyde kokkens store frokostbord. Her har man også mulighed for at vise familie og venner vores flotte lokaler.

Derudover holdes specielle foredragsaftener med skafning (middag), samt bankoaftener, hvor også vores piger er velkomne.

For at alt dette kan løbe rundt, er det nødvendigt med en kreativ og arbejdsvillig bestyrelse, som samtidig kan lide det frivillige arbejde, samt nogle rigtig gode hjælpere, som op til hvert arrangement yder en stor indsats.

Der er i den forbindelse oprettet en støtteforening ”Brøndby Maritime Venner”, hvor alle der kan have interesse i, at hjælpe foreningen på den ene eller anden måde, kan være medlem.

Vi har en lejer i Marinegården: ”Brøndby Rotary Club”, som holder ca. 40 årlige møder i hovedbygningen.

Foreningens medlemmer har mulighed for at låne ”gården” for at holde familiefester mm. Dette er et stort hit, da de maritime lokaler giver en speciel atmosfære.

Vores talerør udadtil, er vores lokale medlemsblad ”Så til Søs”, som altid udkommer før hvert medlemsmøde.