Brøndby MF 70 års fødselsdag

I år fejrer Brøndby Marineforening 70 år, der er sket mange ting i vores herlige forening igennem årene, det meste af dette kan læses på vores hjemmeside for henholdsvis de første 50 år og fra 50 til 60 år, jeg vil her prøve at lave et sammendrag af hvad er er sket de sidste 10 år i foreningen.

2005 der var ikke de store overskrifter i 2005, det mest bemærkelsesværdige var at Så Til Søs skiftede fra sort/hvid billeder til farve og for lige at få et indtryk af forskellen, kommer her lige et S/H billede og et farve som man kan se den store forskel.
Jeg håber alle er enige med mig i at dette er et stort fremskridt.
Vi havde dette år også besøg at General Hillingsø.

 

2006 var så vidt jeg er orienteret den sidste gang der var fisketur sammen med Garderforeningen. Der kom efter manges ønske et nyt mikrofon og højttaleranlæg i Marineforeningen, så nu kunne alle høre hvad der blev sagt. BM Travel var en tur østpå, til Rusland, en uhyre interessant oplevelse. Skyttelavet erobrede Landspokalen i Næstved. Brøndby Kommune får ny Borgmester og Ib Terp som han hedder, var aftenens gæst til maj mødet. Kaj Urban travede København tyndt sammen med historisk interesserede og ikke nok med det, så kom Allan Mylius – Thomsen og fortalte om Københavns historie, det var næsten som man selv var med.

2007 I dette år havde vi besøg af en hel række foredragsholdere som holdt nogle interessante foredrag, her skal nævnes en hel række af politifolk. Bertel Haarder som gjorde at en del fik et noget andet syn på ham end de havde fra de offentlige medier.
Orlogspræst Frank Bjørn Christensen gav et par bevingede ord til jul og ikke mindst vores egen Georg Marum som fortalte om sin interessante tur til Nordvest Grønland.

2008 også dette år havde vi en masse interessante personer, Oberstløjtnant, Hofmarskal Christian Eugen-Olsen fortalte om hvordan der var på de bonede gulve hos Majestæten. Hjemmeværnet kommitterede Ulrik Krag fortalte om Hjemmeværnet og udsigterne for fremtiden. Der var et uhyre interessant foredrag om Galathea III’s rejse. Forsvarschef Admiral Tim Sloth Jørgensen, fortalte om Forsvarets visioner for fremtiden og ikke mindst var vores egen 777 MA på banen og fortalte om, hvordan det var at være i en af verdens brændpunkter, nemlig som udsendt til krigen i Afghanistan. Brøndby MF træder til da Garden skal holde deres 300 års jubilæum, her virker vore medlemmer som hjælpere ved dette store arrangement, det modtog MF en stor tak for efterfølgende, fra Garderne.

2009 her var der besøg af en del ”grønne” medlemmer af forsvaret, chef for Jægerkorpset Major Bjarne Andersen fortalte om Jægerkorpset, hvilken uddannelse de får og nogle af de opgaver som de bliver sat til at løse. Georg Mårum havde en fortælling om sin rejse til Canada på hesteryg og i motorhome. Chef for livgarden Oberst Lasse Harkjær fortalte om Livgarden før og nu, samt lidt om deres internationale opgaver.
MF havde besøg af 3 Landsformænd Preben Heise, Otto Lichtenberg og Jens Ole Løje. Som noget helt unikt er der i foreningen 3 generationer nemlig Aage Pedersen, Michael Pedersen og Steffen Svensson og de har alle haft den blå krave på.

2010 der sker et stort skifte i foreningen dette år idet vores formand igennem 20 år Gert Allan Larsen, træder af som formand, Gert har siddet i bestyrelsen i 40 år, som ny formand vælges Knud Truelsen.
Vores alle sammen' Egon Olsen afgår ved døden 83 år gammel. Flåden fylder 500 år og som sædvanligt træder Brøndby MF til og sørger for hjælpere og personale til afviklingen af dette store arrangement, som desværre næsten drukner i en kæmpe regnbyge. Endelig er baren på første sal færdig og den døbes meget apropos ”Toften”.

2011 vi får besøg af Vordingborg Marineforening, som lige skal se hvordan vi bor. Glostrup Hallens skydekælder får efter lang tids arbejde installeret elektroniske skydebaner.
Vores meget afholdte medlem Svend Bjørneboe afgår ved døden 95 år gammel. Efterfølgende har MF fået overdraget de medaljer som Svend har modtaget i forbindelse med 2. Verdenskrig samt hans frihedskæmperarmbind. Der kommer en længere forklaring på hvad Skæpperær er og hvor det måske kommer fra. Kaj Urban arrangerer en tur for medlemmerne på Gøtakanalen. Ib Ketler bliver meget fortjent udnævnt til Årets mariner. Efter et tilfælde med et dårligt medlem, bliver det besluttet at anskaffe en hjertestarter til foreningen, Trygfonden vil efter ansøgning ikke deltage, derfor bliver der på initiativ fra Leni Ketler samlet penge ind til indkøb af en sådan. BM-Travel arrangerer tur til Polen her er der 50 deltagere af forskelligt køn.

2012 der bliver arrangeret en teaterkoncert i Arbejdermuseets festsal hvor der underholdes med alskens sømandsmusik. BMMF (Brøndby Marineforenings March Forening) starter op og arrangerer den første marchtur fra Gården. Mange af vore medlemmer deltager i det vi kalder medlemmernes 5 minutter, hvor de fortæller tildragelser i deres liv eller kommer med en god historie. BMV (Brøndby Maritime Venner) afholder juletræsfest for børn og barnlige sjæle. Der bliver sendt julehilsner til Søværnets skibe Absalon og Hvidbjørnen, med ønske om en god jul ude på vandet, der kommer svar tilbage fra begge enheder.
Projektet med at bygge en Kanonjolle replika bliver endelig lagt i graven, da der ikke kan samles nok interesse om sagen.

2014 kommitteret for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen fortalte om Hjemmeværnets situation og fremtid. I forbindelse med National flagdag 5. september havde vi besøg af UD’s redaktør Leif Mortensen. Brøndby kommune har sammen med MF vedtaget at man vil som en fast tradition, afholde Soldatens dag og store cykeldag sammen. Vi mistede 2 af vore ældste medlemmer Søren Simonsen og Karlo Poulsen, de vil blive savnet.

Formænd i Brøndby 1945-2015.


1945-1952

Axel Hansen
1952 –1954

Svend Aage Henriksen
1954-1956

Evald Onsberg
1956– 1965

Villy Christensen
1965-1967

Torben Jensen
1967-1990

Gert A. Larsen
1990-2010

Knud Truelsen
2010-2013

Michael Pedersen
2013-????

Brøndby Kommune


Brøndbys tidl. Borgmester
Kjeld Rasmussen

Brøndbys Borgmester
Ib Terp

Stemningsbilleder fra Marinegården


BRAVO - INDIA - OSCAR