Marineforeningen i Brøndby 2005

60 år med Brøndby Marineforening

Da Brøndby marineforening for 10 år siden rundede de 50,  blev der fremstillet et skrift der i kronologisk orden belyste vores interessante  historie. Nu er der  gået 10 år – og mange nye spændende ting er sket.

Hermed inviteres læseren på et historisk tilbageblik, hvor vi vil  dvæle lidt ved nogle at de skelsættende begivenheder, der  har gjort  Brøndby Marineforening til det, den er i dag.

Historiske Initiativer
Vort lokale foreningsblad "Så til Søs" er det ældste foreningsblad i marineforenings regi. Det blev startet af Ewald Onsberg i december 1959. De første årgange   blev på cykel bragt ud til medlemmerne.  I dag sendes bladet via posten. Fjernelsen af tilskud til porto ramte sidste år mange foreninger – og vi var heller ingen undtagelse. Medlemmerne accepterede en kontingentforhøjelse for at kunne vedblive at modtage vort dejlige blad.

"Så til Søs" samler foreningen og vedligeholder kontakten til de af vore medlemmer, der i perioder er forhindret i at møde
op. I dag varetages vort dejlige blad af Gert A. Larsen, Mogens Tensø og " Bette" Mogens. Så til Søs" har  inspireret mange andre afdelinger, der siden er fulgt efter med egne lokalblade.

 

Marineforeningens Julemærke blev til på initiativ af  vor daværende lokal formand Torben Jensen, startet i år 1980 og eksisterer stadig i bedste velgående.
Nordisk Orlogsstævne, som afholdes hver 2. år med deltagelse af  nordiske marineforeninger fra Sverige , Norge, Finland , Danmark  er også et initiativ som Torben Jensen var primus motor for.
I den forbindelse skal det også nævnes, at vi har flere medlemmer, der bærer særlige hæderstegn fra andre nordiske marineforeninger, bla. Karl Momsen, Gert Larsen og Ib ketler, der endog bærer flere af slagsen.

Adoption

Mange af landets formidable marineforeninger har sørget for, at deres respektive kommuner har kunnet adoptere en sejlende enhed fra søværnet.
Ønsket om at kunne bidrage med noget sådant, har fra tidlig færd også været et ønske i Brøndby afdeling.  Første forsøg ligger mange år tilbage – dengang startede det hele som en lille spøg. En genial sjæl fandt på, at vi skulle adoptere "Lappedykkeren" (det stationære og landbaserede øvelsesskib på Eksercerskolen i Auderød) Forsøget mislykkedes, men som et plaster på såret, fik vi foræret en udstoppet lappedykker af Orlogskaptajn Jens Kai Olsen. Den står i dag til skue i vores Marinegård.

Andet forsøg kom kort efter, vi var flyttet ind i Marinegården. Brøndby Kommune adopterede  på vort initiativ " Kvindelige Mariners Musikkorps". Igen et bevis på, det udbytterige samarbejde vi har med Brøndby kommunen.

 

Tyveri

I Brøndby Marineforening er vi kendt for vort formidable kammeratskab. Men det har desværre ikke forskånet os for, at vi igennem tiderne har været udsat for tyveri.
I 1980 érne blev der stjålet sabler og sekstanter. Sablerne blev senere fundet i en hæk tæt på gerningsstedet
I 1990 érne blev der så stjålet bajonetter, flere dekorationsgenstande og sågar vores tyverialarm.
Og her i det nye årtusinde forsvandt vores flotte kanoner fra gårdspladsen.
Det har lært os, at vi må passe særdeles godt på vore maritime klenodier. I dag er Marinegården derfor sikret med en  top-moderne tyverialarm, og der er samtidig taget særlige forholdsregler mht. de udendørs dekorationer. Det bedste værn mod den slags misfortolkning af ejendomsretten er, at vi flittigt bruger og holder godt øje med vores dejlig Marinegård.

Økonomisk Udvikling

Medlemmerne er det vigtigste aktiv og skiftende bestyrelser har nu igennem 60 år repræsenteret de nu snart 800 personer, der til dato har været medlem.  Alene i dag er vi ca. 200 medlemmer.
Vores nu afdøde æresmedlem Oliver Holst, gav  i år 1990, som forskud på sin arv, foreningen hele 500.000 Kr. Dette beløb satte for alvor skub i hjulene og er årsag til, at vi i dag  kan være i Marinegården. Oliver havde den store glæde selv at se resultatet af sin flotte gestus, da Marinegården officielt blev indviet i marts 1991.
I år 2000 valgte vi at udvide marinegården – og det må siges at være blevet en bragende succes. Vi har fået endnu mere plads og medlemmerne har bakket godt op om beslutningen ved altid at møde talstærkt frem.

Ved mange aktive medlemmers hjælp (ingen nævnt og ingen glemt) fremstår gården i dag som et helt lille museum. Indkørslen med navnesten og lanterner varsler de maritime oplevelser der venter vore gæster. Gårdspladsen med anker – mine – nye kanoner og torpedo, samt vore nye pullerter med ankerkæde,  viser tydeligt, at dette er Marinegården.

Indenfor fortæller de mange udstillede ting deres helt egen lille historie. Vor Marinegård får ofte – og  med rette -  mange rosende ord med på vejen, når vore gæster igen forlader os.
Vi har altid været velsignet med mange fingernemme medlemmer, som har sat deres præg på modeller og udstillingsgenstande.
For blot at nævne  nogle få:Oliver Holst, Jørn Billesborg, Max Rank, Benny Wulf , Søren Simonsen og Ejgil Sørensen.

Uagtet at vi har orden i økonomien og mange gode visioner for fremtiden , så ville alt dette ikke være muligt uden den store hjælp og indsats, som vore medlemmer yder. Det er umuligt at nævne alle de der har bidraget til vores succes. Der er mange – rigtigt mange.
Vor forening er baseret på kammeratskab og hjælpsomhed. Og det er tydeligt at flere og flere melder sig  til at give en hjælpende hånd .  Succes avler succes.

Udflugt med Distrikt I

For en del år siden startede vi et nyt initiativ, en udflugt med distrikt I (alle Marineforeninger i Storkøbenhavn). Den første tur gik til Helsingør – vi skulle se skibsfartsmuseet på Kronborg.
En bus med håbefulde gaster blev stablet på benene, men til vor store skuffelse var der udbrudt strejke blandt kustoderne på Kronborg og alt var lukket. Men når nøden er størst  - så er hjælpen nærmest. Vi endte med at studere bryggeriets ædle kunst i Helsingør Marineforening, og fik trods alt en god dag. Det er efterhånden ca. 15 år siden - i dag er rejsemålene blevet både fjerne og superkulturelle
Et korps af skiftende medlemmer har gennem tiden ageret  rejseledere og har  bragt vore maritime turister til  så fjerne stæder som Stockholm, Prag og Budapest.

Mødeaftener

Der har altid været fire årsager til at medlemmerne kommer til vore mødeaftener, som altid er den første torsdag i hver måned. Maden, kammeratskabet, foredragene, samt rammerne. Vi har et fremmøde på over 60% af vore medlemmer – det er vel nok rekord i marineforeningsregi.
En ganske særlig stemning hersker, når vi hvert år i december holder vort julemøde. Alle møder op med  nissehue, godt humør og en lille gave. image-20180817010652-20Og for at citere vor tidligere sekretær,Jørgen Dehn, så serveres der til dette møde altid "Gule ærter med tubeflæsk ".
Til hvert medlemsmøde hører også en foredragsholder. Mange af vore egne medlemmer har holdt spændende foredrag, om ting de selv har oplevet – ligesom vi igennem årene også har haft mange prominente foredragsgæster udefra.

Foredragsaftener.

Dette er et forholdsvis nyt tiltag. 2 gange om året invitere foreningen til et specielt foredragsmøde, hvor kendte personer underholder i et par timer. Denne aften, som starter med en god middag, er ikke kun for medlemmer, men åben for alle.

Skyttelav

Skyttelavet har lige rundet de 50 år og har vundet Landsskyttestævnet i alt 24 gange. Et synligt bevis derpå er, at de første 3 landspokaler er vundet til ejendom og står udstillet i marinestuen.
Det er også blevet til en lang række individuelle titler. Det gør dem ubetinget til Danmarks mest succesrige skyttelav i marineforeningsregi. Brøndby Marineforening er stolte over den succes som vore kammerater i skyttelavet har, og glæder os til et fortsat godt samarbejde i årene som kommer.

Fester & Lørdagsåbent.

At søfolk har let til fest er nok ikke nogen hemmelighed.
Der har igennem årene været mange gode fester. Den seneste succes var en temafest i vores lokaler i Marinegården: "Et Cruise med Caribian Pearl".  Den var godt sat op med mange indbyggede happenings og har siden hen fået " kult status ".
Udover disse temafester har vi mange andre arrangementer så som,  Kirkekoncerter, Bankospil og naturligvis " Lørdagsåbent.

Lørdagsåbent afholdes den 3. lørdag i måneden 9 gange årligt og er  en stor succes. Mange frivillige medlemmers utrættelige indsats, inspireret af vor banjermester Karl Momsen, gør disse lørdage til noget ganske særligt. Det skylder vi dem stor tak for.

Fremtiden.

"Det er svært at spå – især om fremtiden ", men med den opbakning vi har, især fra vores medlemmer, er det meget svært at være pessimistisk.
Sejlene er sat og besætning og skib er klar til at stævne ud mod horisonten, for at møde de udfordringer fremtiden måtte bringe.

 

Kim von Wowern.