April mødet

Så var det atter tid til at vi mødtes i marineforeningsregi.

Der var heller ikke denne gang nogen der havde forladt skuden og det er altid en god ting.

Der blev budt velkommen af formanden og vi var så heldige at have søværnets chefsergent Morten Thor Christensen hos os idag og han vil fortælle os om sit virke.

Bente Anita Hein og Jan Johnsen blev kaldt på broen og skulle som det første optages som fuldgyldige medlemmer af marineforeningen. De fik som sædvanlig 30 sekunder til at fortælle om sig selv. Inden de fik ordet blev de sædvanlige ritualer gennemført når der skal optages nye medlemmer.

Jan Johnsen udtalte: Jeg er 60 år og været gift mede Lene siden 1982. Har 4 børn 3 drenge og 1 pige men pigen døde desværre for 20 år siden af cancer. Derfor er jeg aktiv i foreningen Cancer ramte børn. Jeg har ikke haft så meget med søværnet at gøre men har dog haft lidt at gøre med det våde element. Jeg har haft båd i mange år, min livret er søtunge, jeg er født i fiskens tegn og så havde jeg vandkæmmet hår som barn.

Bente fortalte jeg har ikke ligget ved marinen men under marinen. Jeg har fået den maritime opdragelse af en af de ældste (bedste) i marineforeningen Brøndby. Jeg er 63 og ugift men ringforlovet i 35 år, så lang tid at vi ikke kan passe ringene længere. Da Gert jo elsker marineforeningen meget så blev jeg også nødt til at "gøre" det hvis jeg ville ham.

De fik som sædvanlig blomster og 3 skæpperær.

Næstformanden kom også på banen og supplerede formanden med informationer.

Det er første gang vi haft en der fortalte at den pågældende var single det er rart at få et medlem der går i bad hver dag. Det bør lige nævnes at Bente bærer Marineforeningens  hæderstegn i Guld. Hun fik den i 1992 fordi hun havde bidraget med stor arbejdsbyrde for at integrere IT på Landskontoret.

772 Bendt Sørensen og 359 Ib Kettler havde jubilæum. Bendt er kommet her i 15 år og har taget sin søn med senere. Så kom vi til Ib han er kommet i foreningen i 50 år. Nålen blev ikke påsat da Ib vil have at den skal sidde lige og det kan være svært at gøre så derfor fik han den i hånden. Kim vores næstformand fortalte lidt om Ib Kettler. (Der vil komme en artikel i et efterårsnummer om Ib).

De fik fortjent 3 skæpperær.

Årets mariner er et fast ritual i forbindelse med Olivers fødselsdag. Årets mariner er en eller flere der har lavet noget ekstraordinært i årets løb. Navnet kommer så på et skjold som Kim præsenterede. De enkelte blev nævnt fra tavlen:
2002 Søren Simonsen (gået fra borde)
2003 Carlo Poulsen (gået fra borde)
2004 Kaj Urban (rejste sig op)
2005 Ole Løie
2006 Steen Høppner
2007 Georg Marum
2008 1. sals teamet
2009 Gert A. Larsen
2010 Ib Kettler
2011 Ole Max Rank
2012 Karl Momsen (gået fra borde)
2013 Henry Nielsen
2014 Arne Jensen
2015 Anders Hansen
2016 Jørgen Kjeldsen
2017 Mastebyggerne

Formanden udnævnte Jørgen Skovsende som årets mariner 2018 for det fantastiske arbejde han har lavet som kasserer. Tre skæpperær blev fortjent udråbt

Næstformanden fik ordet igen. Der vil komme en takkeskrivelse til de medlemmer som har doneret deres støttebeviser til foreningen. Vi takker mange gange.

Vi laver et jubilæums lotteri i september og oktober måned. Det er relativ høje kvalitets præmier.
(det er præmier man gider at vinde). En præmieliste vil blive fremlagt i september.

Ebbe Grønne fortalte at han havde skiftet mellem bakkerne og nu er han tilknyttet torpedobakken og han havde fået lavet nogle sølvtorpedoer som han uddelte til bakken.

Henning Aadorf fik ordet og kaldte Kaj Urban på broen, han havde været medlem i skyttelavet i 25 år så derfor fik han en medalje. Endvidere fortalte Henning at de havde været til landsskyttestævne uden sandwich. Skydningen gik ikke så godt fra en 4 til en 6 plads. Vi må gøre det bedre i Grenå til næste år. Skydekort er udsolgt check lige om i har fået afleveret dem. Fregatskydningen og fregatfesten nærmer sig. Der er pladser til festen og man behøver ikke være medlem af skyttelavet for at deltage.

50 m. skydning i Ballerup hele sommeren, mere om det næste gang.

Ib havde en gæst med til mødet. Det var forbundssekretær, Henning Wilén, der arbejder for Foreningerne Nordens Forbund som er beliggende i København. Henning, der er finsk statsborger, er stationeret i København i en periode på 8 år i alt. Ib Ketler har mødt Henning ved møder i Finland og da han nu bor i København, skulle han også møde marineforeningskulturen!

Efter dronningens skål og spisning fik vi et interessant foredrag af Søværnets Chefsergent Morten Thor Christensen som fortalte om sig selv og om hans rolle, i denne nye stilling, som nær rådgiver for Chefen for Søværnet, KA Torben Mikkelsen, omkring øget rekruttering og at styrke sergentgruppens virke.