April mødet

Præcist kl. 18:30 blev der slået 5 glas, flaggasterne mønstrede ved flaget.
Formanden indledte: ”Klar ved flaget - klar overalt - hejs! ”
Kong Christian blev afsunget - ”Gå videre!”

”God dag og velkommen alle sammen, dejligt at se så mange glade mennesker - og et specielt velkommen til Bo Snestrup Petersen fra Søværnets Dykkertjeneste der skal holde foredrag for os lidt senere.”

Formanden fortsatte: ”Vi har et efterslæb, så jeg vil gerne se 626 Jørgen Hansen heroppe.”
”Jørgen, du blev i februar 80 år, hvor du ikke var her og i marts havde jeg glemt det, men nu skal det være.”
Jørgen fik en flaske og selvfølgelig 3 skæpperær.

Formanden bad herefter om at se følgende 4 på broen:
Henning Hansen, Kjeld Horn, Mikael Tvede og Robert Helander.
”De har alle ønsket at blive optaget i vores forening og har allerede været her nogle gange.
I bliver nu udstyret med et medlemsemblem og vedtægter samt invitation til Skyttelavet.”

4 nye optagelser og foredragsholder.

”I får nu små 30 sekunder til at fortælle lidt om jer selv.”

Henning Hansen fortalte at han har kommet her meget sammen med sin far Bjarne, som i mange år har været i marinen og været gæster hos 713 Johann Jacobsen.

Kjeld Horn fortalte bl.a. at han kommer fra Glostrup og har en del gode venner her via 848 Per H. Jensen.

Mikael Tvede fortalte bl.a. at han også har været marineinfanterist lige som Kjeld Horn - mest fordi de begge sejlede en hel del til Bornholm. Han er inviteret af 556 Frank Urban.

Robert fortalte at han er maskinist og sejlede lidt i handelsflåden. Han kom derefter i søværnet og var bl.a. 3 ½ år i Frømandskorpset.

De fik selvfølgelig alle 3 skæpperær samt blomster.
Kim von Wowern fortalte så om de uskrevne regler her.

Formanden fortsatte: ”På bordene ligger der et eksemplar af vores nye hvervekampagne, som vil blive ophængt passende steder i kommunen og efter sommerferien også som annoncer i lokalaviserne.”
Dette koster selvfølgelig lidt til grafikeren, hvilket Kim von Wowern fortalte lidt om.
Kim viste præmierne frem og vilkårene for præmieudlodningen - masser af gode sager.
Lodderne koster kun 10,- stykket.

Formand for Skyttelavet Henning Aadorf fik herefter ordet.
”Vi var en tur til Landsskyttestævne i Randers med Bent Hadler ved rattet og festlig stemning i bussen.

Selve skydningen gav 701 point - en tilbagegang på 2 point.
Vi rykkede derfor ned til 5. pladsen, men der var kun ganske få point op til 2. pladsen, så det gør vi bedre næste år.
Vores bedste skytte var Jørgen Kjeldsen med 186 point.”
”Pokalen på Plads” afholdt vi her på gården d. 29. marts med lidt god mad og hvor vi fik evalueret på resultatet..
Vinterskydningen blev afsluttet her d. 3. april og vi starter op igen d. 4. september. Der bliver ingen sommerskydning.”

”Årets festdag er lørdag d. 29. april, hvor vi har Fregatskydning kl. 13:00, hvor afgående Fregatkaptajn bliver modtaget og kl. 17:30 Fregatfest, hvor der venter en lækker festmenu.
Der er stadig nogle billetter i overskud.”
Husk at aflevere jeres skydekort, så de kan komme med i lodtrækningen.
Der er 3 forskellige snaps at vælge imellem: O.P Anderson, Linie akvavit og Rød Aalborg - så længe lager haves.

Formand Michael sluttede herefter af med Dronningens skål.

Efter middagen gav Orlogskaptajn Bo Snestrup Petersen et fascinerende indblik i livet under havets overflade.