Januar mødet

Det første møde i 2020 var udsat en uge, da første torsdag i januar lå for tæt på nytårsskiftet. Der skal jo købes en del varer til sådan et arrangement.

Formanden håbede at alle havde haft en god jul og et godt nytår og var glade for at se at der ikke var nogen medlemmer der havde "mistet" nogle af fingrene i forbindelse med fejringen af nytåret.

Jens Haaugaard Nielsen blev kaldt på broen for at blive optaget i Marineforeningen. Jens Haugaard Nielsen fortalte at han var født i Århus - socialpædagog indkaldt til søværnet i 1972, hvor han aftjente værnepligt i militærpolitiet. Flyttede til København i 1987.

Der var 2 jubilarer i foreningen 660 Walter Jensen 30 års og 725 Henning Aadorf 20 års jubilæum. Henning har i de 20 år aldrig misset et medlemsmøde. Det er ret imponerende.
Der var også 2 halvrunde fødselsdage. 875 Frank Foged 85 år og 924 Per Thomsen 65 år.

Aftenens foredragsholder er Martin Corfiz.

Busturen til Sønderjylland er blevet aflyst. Mange havde ytret ønske om at deltage, men det kneb med tilmeldingerne.

Næstformanden suser rundt i Tyskland og sender os en hilsen.

I næste måned er der Admiralforsamling, hvor der vil være nogle valg til bestyrelsen. Vi vil her sidst i januar være betalende lejere i Marineforeningen. Vi skulle jo have flere indtægter og alle forslag fra medlemmerne er blevet endevendt. Nogle er blevet brugt og andre lagt i mølposen. Vi har måttet stramme op og vi er også nødt til at være lidt strengere med hensyn til frameldinger. Hvis man melder for sent fra skal man betale for maden: Vi har vi jo indkøbt mad.

Da Kim jo ikke var til stede så havde Frank Urban fået den opgave at udlevere de lotteripræmier der endnu ikke var udleveret, endvidere fortalte Frank at Brøndby Marineforenings March Forening afholder fastelavnsmarch lørdag den 8. februar kl. 09.00. Der vil være morgenmad fra kl. 08.00 der er som sædvanlig 3 ruter 7, 14 og 21 kilometer.

Jørgen Kjeldsen havde kreeret et nyt fotoalbum af medlemmerne og kunne sælge albummet for 30 kroner.

Henning Aadorf - Godt nytår fra skyttelavet. Vi havde en hyggelig juleafslutning 30 mennesker var samlet. Skydningen er startet op igen og han havde forventet at se de sidste personer, som ikke havde fremvist deres våben var dukket op, men det skete ikke. Nu vil der komme tommelskruer på. Vi har garderskydning her den 20. januar damer deltager tilmelding senest på mandag den 13. eller her i aften. .

Vi er blevet inviteret til Landsskyttestævne i Grenå den 14. og 15. marts. Seneste tilmelding er den 27. januar på skydebanen eller hos mig i dag. Forventet pris for fortæring - skydning og overnatning på 3. mands værelser bliver 600 kr. Hvis man ønsker dobbelt- eller enkeltværelse må man selv betale forskellen. Den 20. februar afholdes Skyttelavets banko. Billetsalget er startet. Billetter kan købes hos mig. Vi er gået over til rigtige præmier ikke pengegaver. Billetprisen er 75 kr. for 14 spil. Salg af skydekort er startet, Carsten Sørensen har en masse til salg. Husk at sætte kryds i kalenderen den 25. april hvor der afholdes fregatfest.

Aftenens foredragsholder var Martin Corfiz som holdt et spændende foredrag om de ”Hvide busser” og andet fra slutningen af 2. verdenskrig.