September mødet

Der var dækket op til alle tilmeldte, med de afstandskrav der er gældende. Og vi havde Corona-sikret de 2 barer, således at der ikke må sidde nogen ved barerne. Der er også sat tapelinier op, så man følger én rute. Der var fjernet adskillige stole ved alle bordene, så man sad ikke helt på sin sædvanlige plads. Da vi kom til kongesangen, måtte vi stå stille og høre kongesangen over anlægget, da vi ikke må synge. Vi havde i sommerens løb mistet 3 af vore kammerater, Carl Simonsen medlemsnummer 627, Hans Beck medlemsnummer 724, og medlemsnummer 794 Lars Karlsen. Der var lagt en rød rose ved de bakker hvor de havde haft pladser, og et æret være deres minde blev udtalt. Vores flaggaster har været tilstede ved alle 3 bisættelser. Tak til flaggasterne! Da flaget kom på hel igen havde vi optagelser af 2 nye medlemmer, Jeff Moe og Gerner Hansen, velkommen til dem. Derefter havde vi flere der skulle op og have en tilkendegivelse. Erik Tofte blev kaldt på broen, bestyrelsen havde indstillet ham til at få marineforeningens hæderstegn, hans umiddelbare reaktion :Der tog i godt nok fusen på mig! Jens Ole Løje kom op og fik en 40 års-bjælke til at sætte på sit tegn. Vores medlem siden 1983 Elith Pedersen medlemsnummer 694 havde ikke været her i mange år, men var nu blevet rask og havde det bedre, han fik overdraget et 25 års tegn. Kaj Urban er 70 års jubilar for optagelse i søværnet, da jubilarstævnet er aflyst i år havde vi skaffet 70 års tegnet, som han fik overdraget på denne aften. Der kom ingen skæpperær men klapsalver blev det til. Herefter blev det skyttelavets tur, ved Henning. Han kaldte Steffen Pedersen, Steen Høppner, Per Kobbernagel og Egon B. Sørensen op de fik alle en erkendtlighed fra skyttelavet. Erik Tofte blev udstyret med 25 årstegn fra skyttelavet. Der blev gjort opmærksom på at skydning er startet igen, så kære skytter og støtter mød op på banerne, dameskydning er sat op til 2 gange om måneden. Kassereren kom på banen og kunne fortælle om vores tilskud fra erhvervsstyrelsen. Derefter var kassereren inde på 2 udgiftsposter, ca 11000 til stilladset, hvor vi havde fået tilsagn om 3000 fra et medlem med frue og fra BMV kom der også et bidrag på 4000 og resten kom ind ved medlemsdonation. Vi har også en kommende udgift til stolesæder og rygge, alle disse penge kom også ind ved donationer, her kom skyttelavet på banen og donerede 2000, et enkelt medlem donerede 8000. Kassereren takkede også for de bidrag, der stadig kommer ind på bombebøssens mobilepay nummer. Vi havde også gæster der kom for at hilse på, Tom Møller som også fik en indmeldelsesblanket med hjem.
Vores foredragsholder var karantæneramt, men Ib Kettler havde tryllet, og skaffet os en anden, og det var tilfældigvis søn af et af vores medlemmer. Forhistorien er at Ib på en tur på kirkegården, ser en falmet gravsten, over en dansk soldat der mistede livet på Balkan. Ib får arrangeret en ny opmåling af stenen, og arrangeret blomster og andet til lørdagen (efter vores medlemsmøde) flagdagen. Blandt andet at Ebbe Grønne skal stå med flaget på kirkegården. Endvidere har Ib via afdødes familie fået kontakt til en anden soldat, der også var med ved bataljen, men overlevede, Kristian Grønne, som også skulle med på kirkegården, og han ville gerne komme og fortælle os om hændelsen og den utroligt lange duel mellem de stridende parter og deres morterer og kanoner. 32 timers helvede og 2 døde danske soldater. Medrivende og interessant var det. Afhentning af maden blev denne aften styret af Tim Lyhne. Ved flagnedhaling havde vi igen en lydfil med sidste vers.

billede 13
Kristian Grønne, vores hasteindkaldte foredragsholder.

billede 17
Erik Tofte med certifikatet på hæderstegnet.” Der tog i godt nok fusen på mig”

billede 18
Jens Ole Løje får en 40 års jubilæums bjælke.

billede 19
Kaj modtager 70 års erindringsmedaljen for indtræden i søværnet.

billede 20
Vores nye medlem Jeff Moe,

billede 21
Vores nye medlem Gerner Hansen.

billede 22
4 glade gutter der også er medlem af skyttelavet bliver begavet.

billede 23
Elith, medlem 694 med sit 25 års tegn.