November mødet

Efter at have slået 5 glas ved mødets start bad formanden flaggasterne mønstre.
Flaget blev hejst, ”Kong Christian” blev afsunget - Sæt flaget på halv!
Vi har mistet 819 Otto Jespersen, som vi desværre fik besked om via en Bobestyrer. Otto var medlem i 13 år.
Vi har overvejet hvad vi kan gøre fremadrettet for at forhindre lignende forsinkelser.
Vi har også mistet 705 Jonnie Pettursson. Jonnie hvde været medlem i 23 ½ år og havde modtaget kammeratskabstegnet for sit arbejde på hjælperholdet. Han har været revisorsuppleant og revisor for foreningen. Jonnie sad ved O-rums bakken.
ÆRET VÆRE DERES MINDE!
Vi holder et lille minuts stilhed…
Flaget på hel - Gå videre!

Vi har en gæst fra en anden afdelingen, Per Friis, velkommen.
Vi har 4 nye der skal optages i aften. Jeg vil gerne se Jan Lars Romny (938), René Henriksen (939), Kim Bergholtz Jensen (940) og Claus Ole Friis (941) heroppe.
De fik påsat medlemsemblemet og fik fortalt om symbolikken på det.
De 4 nye lavede en kort præsentation af sig selv og fik herefter klapsalver og 3 skæpperær.

Så skal jeg se 841 Jørgen Erik Nielsen der har 10 års jubilæum i dag. Så skal jeg bede om 611 Flemming Sørensen, 619 Ole Max Rank , 669 Leif Christensen.
De har været lidt glemt men bedre sent end aldrig!
Flemming har 35 års jubilæum, Max har 30 års jubilæum og Leif har 25 års jubilæum.
TILLYKKE alle sammen.
De fik påsat tegn, fik hver en flaske og 3 skæpperær.
Så skal jeg se 489 Jørgen Kempf som har været på arbejdsholdet i rigtig mange år.
Jørgen fik kammeratskabstegnet for sit utrættelige virke for foreningen.
Han fik også 3 skæpperær og store klapsalver.

Så skal formanden for Skyttelavet Henning have ordet.

Henning bød de nye medlemmer velkommen og inviterede dem ud på skydebanen i Glostrup Hallen på mandag kl. 18:30.
Vi har lige haft vinskydning med 17 deltagere med 3 dygtige skytter: Ivan på førstepladsen, Bent på 2. pladsen og Jørgen Kjeldsen på 3. plads; som sædvanlig bestyrelsen tager det hele :-)
Vi har også haft ”Pokalen på plads” efter Landsskyttestævnet. Hyggelig aften hvor vi bl.a. lavede planer for, hvordan vi kan forbedre vores resultater.
Vi har også været til Distriktsskydning i Lyngby; desværre kun med 5 mand fra os. Vi fik dog pokalen med hjem og som sædvanlig var bedste skytte Jørgen Kjeldsen.
I november har vi våbenkontrol de næste to mandage. Husk det nu!
Den 17. november er der Garderskydning, tidligere Trekantskydning. Husk tilmelding.
I december har vi julehygge d. 13. Der må I gerne sætte kryds i kalenderen. Til gløgg og æbleskiver med ubådsspil.

Husk at det ikke er mig mere der tager imod tilmeldinger.

Formanden fik herefter ordet igen.
Vi har helt i tråd med vores pålagte opgave, skullet skaffe flere lejere eller i hvert fald flere arrangementer, hvor vi kunne tjene nogle penge til foreningen.
Vi er af Landsskytteudvalget blevet bedt om at afholde kammeratskabsaften og søndagsfrokost for alle tilmeldte skyttelav.
Grunden til dette er at Grenå meldte fra, grundet diverse interne problemer og da det er 100 årsjubilæum for skyttelavene under Danmarks Marineforening, er skyttelavene blevet enige om at det skal foregå i Københavnsområdet.
Skydningen skal foregå hvor der er fine baner og gratis parkering. Det vil ske i Lyngby.
Vores afdeling skal ”kun” sørge for 3-rettersmenu og hvad det indebærer, borddækning, opvask, mad etc. og om søndagen sørge for frokost - igen med alt hvad det indebærer.
Til dette store event vil vi gerne søge frivillige, som kan den 19-20 marts 2022.
Det drejer sig om borddækning, bakstørn (mad ind og ud), opvask og rengøring mellem arrangementerne.
Til jer som kan være med og hjælpe nogle timer den 19-20, bedes i henvende jer til formanden som tager sig af bemandingen til dette arrangement. Vi håber der er mange der gerne vil hjælpe; det er en ekstra mulighed for foreningen at lave en ekstra skilling.

Også velkommen til foredragsholder Tom Wismann som skal fortælle lidt om Vestvolden - en del af Københavns befæstning. Han har efterfølgende nogle bøger til salg.

Klar til Dronningens skål… Dronningen!

Johann bad om ordet, hvor han gjorde opmærksom på at deadlinen til STS er fremrykket til d. 15. i måneden.
Johann reklamerede også for jule- og nytårshilsener i STS formedelst kr. 30,-. Han tager gerne imod bestillinger nu.
Søren meddelte at Ærøturen nu er helt aflyst.
Ib Ketler takkede for alle hilsenerne. Pumpeværket har drillet men skulle være nogenlunde på plads.
Klar til skafning...!
Efter middagen holdt Tom Wismann et meget medrivende foredrag om Vestvolden.