Marts mødet

Formanden kunne her til marts mødet melde ”Klar ved flaget” til 116 medlemmer, herligt at vi kan mønstre så mange til vores møder hver gang!

Vi måtte i dag sige farvel til 405 Egon Helge Hansen, som plejede at sidde på Missilbakken.
Han var et trofast medlem der deltog ved de fleste af vores møder og arrangementer, og vil blive savnet af kammerater og medlemmer.

Nye Medlemmer og gæster
Michael kaldte herefter Ejlif Møller og Jens Erik Nielsen op til Kaptajnsbakken, for at byde de 2 nye medlemmer velkommen og berettede om symbolikken ved vores emblem. Kim supplerede med at fortælle om vores værdier, og hvad vi står for, herunder at ”Det her er en forening man ikke melder sig ud af. …Det er en forening man bæres ud af, sådan er vores kammeratskab”

image-20190326231748-2

Jens om ”kort om Jens” Jeg er 58 år, gift og har været i Marinen som tekniker, bla. i ubådene 80´erne og på Stevns fortet.
Ejlif har været i maringen 67-68, efter sin tid i Auderød, kom han til Holmen som skriver, og beskæftigede sig blandt andet med forsvarets brevkurser. Og som Ejlif berettede, har han ikke været direkte tilkommanderet et af søværnets fartøjer, men dog sejlet en hel del med ”Hønen”.
Er nu gift på 52 år med 3 børn. Har som civil været handelsmand med stål og aluminium i de sidste 54 år. De nye medlemmer blev budt velkomne med 3 skæppe ræer.
Til dagens medlemsmøde have vi 2 gæster: Frank Baunhild og Jan Jonsen.

Jubilarer og fødselarer
Formanden kaldte herefter følgende til Broen:
716 Arne Knudby
688 Poul Friis Schmidt
814 Kent ”Den halve murer” Andersen
760 Lennart Petersen
869 Gert Skov Jørgensen
Arne kan fejre 20 års jubilæum i foreningen, Poul og Kent har 75 års fødselsdag, Lennart har 70 års fødselsdag, mens Gert kun kunne fejre 65 års fødselsdag. De blev alle fejret på behørigt vis.

image-20190326231921-3

Uddeling af foreningens kammeratskabstegn
Michael bad herefter 635 Carl Rasmussen og 660 Walther Nysted om at komme op på broen for at modtage foreningens kammeratskabstegn. Dette på grund af den meget store indsats disse to medlemmer har ydet for Brøndby marineforening. Carl med det store arbejde som redaktør for vores blad ”Så Til Søs”, samt sit virke som bestyrelsesmedlem her i foreningen.
Walter for den store støtte, og altid har kunnet træde til når formanden har spurgt om hjælp.

Formanden meddelte at der var indkommet en anonym kontant donation fra en af vores medlemmer, og takkede mange gange for donationen, og dette blev fulgt op af medlemmernes applaus!.

Meddelelser fra øvrige medlemmer.

Busture
Søren kunne berette at der på turen til Ærø er kommet et afbud (2 personer), så der et dobbeltværelse ledigt, og altså plads til 2 personer til denne bustur.

Der er ved at blive planlagt en ny weekend bustur i ultimo september/primo oktober, denne gang kunne turen gå til Sønderjylland, med besøg på Tirpitz Museum og ved Blåvands Huk, måske tage til Flensborg, evt. med besøg til Kiel, Ubådsmuseet. På forespørgsel, om der kunne være interesse for en sådan tur, kunne det bare konstateres, AT DET VAR DER! Søren vil vende tilbage med nærmere oplysninger.

ENIGMA Foredraget
Carl fortalte at der allerede nu er 49 tilmeldte til foredraget d. 28. marts, men at der selvfølgeligt er plads til flere. Overskuddet går ubeskåret til vores forening.

Toften
Frank Urban kunne i dagens anledning oplyse at Toften på 1. sal, ville være åben efter mødet.

Skyttelavet
814 Kent ”Den halve murer” Andersen og 760 Lennart Petersen blev af Skyttelavets formand kaldt på broen, for endnu engang at blive fejret med en lille hilsen.
Skyttelavet har haft travlt i februar måned. Den 21. feb. blev der afholdt banko med over 100 glade deltagere. Fastelavnsskydningen havde lidt færre deltagere men afviklingen gik som det plejer. Damerne vandt! Else blev Dronning, og John Wassard fik kongekronen på. Bagefter blev der hygget med kaffe og fastelavnsboller.
På Admiralforsamlingen d. 28. blev det valgt ny kasserer Johann, i stedet for den afdøde Jan. Tillige blev Ole Bro og Steen Bagge valgt ind i bestyrelsen. Den 16.-17. april er der Landsskyttestævne, Carsten vil være rejseleder. Program vil blive udsendt.
”Pokalen på plads” er blevet rykket til tirsdag 19. marts.
Husk at aflevere pokaler, senest til april mødet, da der skal være tid til indgravering.

Som afslutning bød Henning velkommen til de nye medlemmer, og opfordrede dem til at deltage i skyttelavets aktiviteter. Skydning foregår hver mandag aften, nedenunder Glostrup Hallen.

Ordet bliv givet tilbage til Michael som bød velkommen til aftenens foredragsholder Søren Nørby, Ph.d. Søværnets historiske konsulent, og Michael afsluttede med at beordre ”Dronningens Skål”

Efter middagen holdt Søren Nørby foredrag ”For flaget og flåden. Højdepunkter og det modsatte fra flådens 500 års historie”

image-20190326232115-4