Formanden har ordet

Året er startet med fynd og klem, vi er nu allerede kommet til aprilnummeret, tiden går hurtigt. Vi har i bestyrelsen aftalt at priserne på øl og vand bliver hævet lidt, også prisen på mad bliver hævet lidt, dette for at imødegå de ekstra udgifter vi ved kommer fra næste år. Vi arbejder målrettet på at få nogle flere arrangementer, og måske en ekstra lejer på en fast dag i ugen. Vi arbejder også på at finde flere annoncører til vores blad Så Til Søs og eventuelt sponsorer. Vi er blevet bedt om at stille med nogle indsamlere, 15 stk. til hjerteforeningens indsamling den 28. april, dette vil så resultere i at vi gratis får en udendørs hjertestarter sat op på gården, interesserede kan henvende sig til formanden, som selv skal med.

Vi har haft lidt problemer med tilmeldinger og den faste skaffeliste, Vi har vedhæftet den faste skaffeliste til dette blad. I må meget gerne kontrollere om i står på den faste skaffeliste, og hvis ikke kan i blive påskrevet. For de nye vil jeg gerne lige ridse op, den faste skaffeliste er listen over alle de medlemmer, der kommer fast til medlemsmøderne, man skal kun tænke på at man skal huske at melde fra, hvis man er forhindret i at deltage. Vi glæder os til at se jer, husk Enigma foredraget den 28.

Vel mødt i foreningen.