Formanden har ordet

Vi har haft en lidt hård start på året. Indenfor meget kort tid måtte vi tage afsked med 3 af vore gamle kammerater. Men glædeligt var det jo at vi kunne optage 6 nye kammerater, velkommen til dem. For alle de nyes skyld vil jeg lige nævne, at man skal huske at tilmelde sig til medlemsmøderne, eller man kan komme på det vi kalder den faste skaffeliste, der skal man så blot huske at melde fra, hvis man ikke kan deltage. Jeg vil også nævne vores lørdagsåbent, hvor der bliver anrettet et stort taselv bord, med mange lækkerier, både sild og anden fisk, og ikke mindst de lune retter og det afskårne pålæg, og det sluttes af med ostebord og frugtsalat. Til disse lørdagsåbent arrangementer er det muligt at medbringe gæster, så man kan vise sin forening frem. Vores næste møde er vores admiralforsamling, det kalder vi vores generalforsamling, da der ikke er generaler i søværnet. På dette møde skal der vælges nogle mennesker til forskellige poster, mere om det andetsteds i bladet.
Vi er desværre i den situation at vores kasserer har bedt om at blive afløst, så vi søger en regnskabskyndig person, til at afløse vores kasserer.
Ligeledes skal vi bruge to revisor suppleanter, og håber der er nogen der har lyst til at stille op til dette. Vi skal også have valgt 5 sendemænd og 2 sendemandssuppleanter, sendemænd er vores navn for delegerede som afdelingen vælger at sende til landsmøde, kaldet sendemandsmøde. Ud over de 5 der skal vælges er formand, næstformand, kasserer og sekretær selvskrevne sendemænd. Hvis nogen vil vide mere om dette emne er de velkomne til at spørge, eksempelvis en fra bestyrelsen.
Det bliver snart lovbefalet at have et kasseapparat i baren, det arbejder vi henimod, så snart det kan lade sig gøre. Dette vil også lette jobbet for vores kasserer, håber vi. Mobilepay er en anden mulighed, som snart ser dagens lys i foreningen, dette glæder vi os også til.
Der er forskellige tilbud eller muligheder i vores forening, et nyt tiltag er muligheden for at få en alarm i sit hjem fra Verisure, til en skarp pris, som der står i den fil der vedhæftes når bladet sendes ud. Hvis nogen her i foreningen, eller nogen vi kender benytter sig af dette tilbud, tilfalder der Brøndby Marineforening en kontant belønning, så kig på det og hvis man går i de tanker, så husk at følge vejledningen. Det er vigtigt for den eventuelle belønning til foreningen. Et helt andet tilbud er jo busturen til Ærø, dette kan man læse om også i bladet, hold jer ikke tilbage, det bliver en dejlig tur, med deltagelse af et par andre lokalforeninger. Derudover er der snart banko, kan ligeledes læses andetsteds i bladet. Og der kommer et superspændende foredrag om Enigma, læs om det, meld jer til og kom og oplev det.
Vel mødt i foreningen.