Formanden har ordet

Kære kammerater

Jeg er blevet bedt om at oplyse at nogle priser på Toften er blevet justeret, nogle lidt op, og nogle lidt ned, for at minimere antallet af forskellige beløb.
Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre vilkårene for os alle ved møderne. Vi vil gerne have så mange tilfredse medlemmer til alle vore arrangementer, både medlemsmøder, foredrag og ikke mindst lørdagsåbent.
Vi arbejder for at kvaliteten på maden bliver så god som muligt.

Husk at melde jer til de ting I gerne vil deltage i, og gerne i god tid. I skal også melde fra til medlemsmøderne hvis I står på den faste skaffeliste og ikke kan komme; i modsat fald vil I modtage en opkrævning.

Vi har også tænkt på om ikke vore toiletter burde blive opgraderede, muligheden for et wc og måske et pissoir på første sal er også i kikkerten.

Husk at kigge på kalender og aktivitetsoversigt.
Vi vil så gerne se jer alle sammen.

Vel mødt i foreningen.