Formanden har ordet

Vi er som alle andre ramt af Corona virus, forstået på den måde at vi ikke afholder nogle arrangementer, før myndighederne siger at det igen er i orden. Vi er i gang med at søge kommunen om huslejefritagelse, da vi ikke har nogen indtægter men alle udgifterne. Der er dog nogle medlemmer der har benyttet bombebøssens mobilepaynummer 895652 og har indbetalt bidrag, til hjælp til huslejen, tak for det. Kassereren er glad for alle bidrag.

Vi har aflyst alle vore arrangementer foreløbigt indtil september. Af positive ting kan jeg nævne at vi er ved og få lavet vore varmeanlæg, de startede den 20 april og det ser allerede fint ud. Til onsdagsholdet er der indkøbt et rullestillads, så de ikke behøver stå på stiger, når der skal laves noget over strækhøjde. Derudover må vi sige at vi i bestyrelsen savner jer alle, både medlemmer og frivillige, vi savner det ultra hyggelige, som altid opstår når vi er samlet.

Vi glæder os over at vi kun har hørt om få tilfælde af Corona blandt vore medlemmer.

Håber at alle kommer godt igennem denne triste, farlige tid. Pas godt på jer selv og hinanden, mange hilsner fra formanden.