Formanden har ordet

Så er efterårssæsonen godt i gang. Jeg skal igen gøre opmærksom på at de 2 første møder til næste år er på den anden torsdag, husk venligst dette. Vi i bestyrelsen har talt om nødvendigheden af at lave billetter til alle vore lørdagsarrangementer, dette for at sikre den bindende tilmelding, vi planlægger at starte dette op til januar. Vi har også talt om muligheden for at lave en lettere anretning, i tilfælde af meget lille tilmelding. Det vi kæmper med er, at tilmeldinger generelt holdes tilbage. For at vi kan holde et normalt lørdagsåbent skal vi have 60 gæster, og det skal vi vide så betids at hovmesteren kan handle ind i god tid.

Vi har arbejdet med at få vores faste skaffeliste over i et nyt system, det er umiddelbart lykkedes nu, så vi i fremtiden har bedre styr på antal og personer. Vi kan stadig godt bruge nogle flere frivillige, både til at hjælpe i baren og til at hjælpe til lørdagsåbent på gulvet, hvis man har lyst til at lære folk at kende på en anden måde, kan man melde sig på banen og hjælpe til. Det giver mig lige muligheden for at takke alle vore frivillige, både arbejdsholdet og andre som giver deres tid for at vores forening kan fremstå pæn og veldrevet, godt gået. Måske har folk ikke set, eller måske ikke opdaget at vi har fået nye griller, et af vore medlemmer har knoklet for at få lavet og malet 2 nye griller, det er vi også glade for. Efteråret er jo også den tid hvor der kommer flest arrangementer, banko, foredrag, BMV har også spændende foredrag og andre ting på tapetet, husk at melde jer til hvis i finder noget af det interessant.

Vel mødt i foreningen.