Formanden har ordet

Kære kammerater og venner af foreningen.

Vi har haft et godt medlemsmøde med en hyggelig stemning. BMV var igen repræsenteret i kabyssen, sammen med nogle af de faste; det gik forrygende. Tusind tak til alle de implicerede.

Vi har optaget 4 nye medlemmer, hjælp dem til rette ved de næste møder, så de føler sig rigtigt velkomne. Vi glæder os til at lære jer at kende, velkommen!

Vores næste møde, maj-mødet foregår en tirsdag.
OBS - OBS, det er noget helt uden for nummer.
Vi kommer tilbage på sporet efter sommeren.

Husk endelig også at melde jer til Bankospil den 11 maj på tilmeldingsmailen - der står noget om det andetsteds i bladet. Men vent ikke med at melde til; vi har netop måttet aflyse april lørdagsåbent grundet for få tilmeldte.

Skulle der være nogen der har lyst til at hjælpe til i foreningen ved diverse arrangementer, må man også gerne bruge @email og oplyse at man gerne vil hjælpe.

Bestyrelsen arbejder på at planlægge forskellige arrangementer hen over sommeren - både med deltagelse af andre marineforeninger og også andre typer af foreninger.

Vores venner fra Rotary bliver hos os lidt endnu, men skulle nogen af jer kende til foreninger, der mangler et sted at være lejlighedsvis, så giv lyd.
Måske vi kan hjælpe med at arrangere forskellige møder og events, da vi jo ikke bruger Marinegården hele tiden.

Vi glæder os til vi ses, vel mødt på Gården.