Den 4. oktober åbnede Marinegården dørene for kulturnatten i Brøndby. Brøndby kommune havde i år virkelig lagt sig i selen mht. at gøre kulturnatten til noget særligt.
Vi siger hermed stor tak til vore gæsteudstillere og samarbejdspartnere på aftenen: Brøndby Marineforenings Skyttelav, Marinehjemmeværnet Flot. 366, Danmarkssamfundet, Brøndby Rotary klub og Natteravnene. Også stor tak til vores medlem Ib Ketler som har koordineret vores deltagelse – ligeledes en stor tak til Brøndby Kommune for det gode samarbejde.
Vi kom i kontakt med potentielle nye medlemmer og fik også besøg af vores nye medlem ”Henning” som bliver overflyttet fra Århus.
Mange glade Brøndby borgere besøgte os. På selve aftenen var der især to episoder som jeg vil nævne:
Den ene var, at to børn havde fundet en medalje på vores parkeringsplads. Det var efter min opfattelse en erindringsmedalje fra søværnets togt til Grækenland, hvor Konstantin og Anne Marie blev forlovet/gift.
Vores medlem Ebbe Grønne havde været med på den tur og derfor ringede jeg til ham. Han havde tabt den aftenen forinden til vores medlemsmøde og blev meget glad da han hørte at den var blevet fundet.
Som findeløn blev der givet en runde sodavand i baren til de glade unger ☺ Måske kan redaktionen af Så til Søs lokke Ebbe Grønne til at komme med et indlæg om turen i et fremtidigt nummer.
Den anden episode startede med, at en kvinde talte med vores medlem Johan Jacobsen (som har aner på Færøerne). Samtalen havde åbenbart gjort indtryk på kvinden. For senere på aftenen kørte en bil forbi marinegårdens vagter ved indkørslen. Vinduet blev rullet ned og hun afleverede en udstoppet fugl ( som jeg tror er en søpapegøje) den skulle marineforeningen have fordi hun havde haft en dejlig samtale med Johan Jacobsen. Og hun havde jo hæftet sig ved hans færøske forbindelser ☺
Kulturnatten er en dejlig aften hvor der altid sker uventede positive ting.