Nyhedsbrev: 13. oktober 2020

Blot for at være sikker på, at nyhederne kommer til alle:

Foredraget den 22. oktober er aflyst, da vores foredragsholder ikke må.

Bankospil den 29.oktober er også aflyst, grundet maxantal på 50.

Ålegildet kører af stablen 17. og 18. oktober, der er et par ledige pladser, hvis nogen mangler. 12 pladser lørdag og 12 søndag, tilmelding på mail til formanden:

Som i måske allerede har læst afholder vi næste medlemsmøde over 2 dage, torsdag den 5. og fredag den 6. Husk tilmelding til Jørgen Skovsende, på den sædvanlige mail.