Nyhedsbrev september

Kære medlemmer, vi er desværre i den situation at lørdagsåbent i september er blevet aflyst. Det er vi nødt til ifølge de igen skærpede regler vedrørende Corona. Jeg kan oplyse at sendemandsmødet i Svendborg, også er blevet aflyst, af de samme grunde.

Vi er overbeviste om at medlemsmødet i oktober, og vores jubilæumsreception den 10/10 fra kl. 11 også bliver til noget. Og ikke mindst lørdagsåbent den 17, hvor der er ÅL på menuen. I denne forbindelse skal jeg minde alle om at man skal tilmelde sig medlemsmødet senest den 25. september på vores sædvanlige mailadresse.