Herved indkaldes til ordinær generalfor-samling i BMV
tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19:00
i Marinegården

Dagsorden:
   a: Valg af dirigent
   b: Formanden aflægger beretning
   c: Kassereren fremlægger revideret regnskab
   d: Fastsættelse af kontingent
   e: Indkomne forslag
   f: Valg af: bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleanter

        1. Formand Connie Jørgensen ikke på valg
        2. Kasserer Hanne Olsen på valg
        3. Bestyrelsesmedlem Kirsten Sigersen ikke på valg
        4. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen ikke på valg
        5. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen på valg
        6. Bestyrelsessupp. Helen Hansen på valg
        7. Bestyrelsessupp. Susanne Pedersen på valg
        8. Revisor Carsten Sørensen på valg
        9. Revisorsuppleant Jørgen Skovsende på valg

   g: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Alle interesserede er velkomne til at møde op for at støtte foreningen.

image-20200101230118-1