Optagelseskriterier

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:
  1. der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.
  1. der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - -