Optagelseskriterier

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan efter bestyrelsens godkendelse optages uberygtede danske
  1. mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i søværnet eller Marinehjemmeværnet *) eller
  1. mænd og kvinder, der er eller har været ansat i handelsflåden eller som erhvervsfiskere **) eller
  1. mænd, der nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

*) efter afsluttet Grunduddannelse

**) med søfartsrelateret uddannelse begrænset til skibsofficer, skibsassistent, skibskok eller erhvervsfisker

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - -

Tilbage til Formål m.v.