Jubilæer i Marineforeningen i 2017

År Indmeldt Skibsnr. Navn
Januar
25 1992 627 Carl Simonsen
20 1997 837 Mogens Nielsen
10 2007 803 Johannes Poulsen
Februar
60 1957 234 Bent Rasmussen
Marts
35 1982 519 Steen Kvistgaard
April
50 1967 327 Jørgen Raunskov
25 1992 635 Carl Rasmussen
Maj
35 1982 521 Kim Von Wowern
15 2002 743 Preben G. Holm
15 2002 744 John Christensen
15 2002 745 Erik Isaack
September
15 2002 748 Karsten Nielsen
15 2002 749 Jørgen Skovsende
15 2002 750 Steen Christensen
10 2007 805 Jan Hansen
Oktober
45 1972 401 Per Matthiesen
20 1997 696 Arne Jensen
20 1997 699 Istvan Verebes
15 2002 752 Georg Marum
10 2007 807 Bruno Siemen
10 2007 821 Ib Dramshøj
November
25 1992 638 Knud Truelsen
15 2002 753 Poul Hansen
December
25 1992 700 Lars Nielsen
15 2002 757 Viggo Helmundt