Skydestillinger.

Skyttelavets bestyrelse har bemærket at der til vore trænings skydninger om mandagen bliver udfoldet alternative skydestillinger, dette kan ikke accepteres da alle bør konkurrere på lige fod.
Derfor skal de skydestillinger som må bruges herved genopfriskes:
Fritstående skytter:
Skytten skal stå frit af skydebordet med begge fødder på underlaget, geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den del af brystet der er nærmest skulderen.
Venstre/højre overarm og albue må støtte på brystet og/eller hoften. Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Geværet må IKKE berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand.
Veteranskytte:
Veteraner er skytter på 60 år eller ældre.
Det er frivilligt for veteranskytter at skyde med albuestøtte eller høj gaffel.
Skydning i høj gaffel:
Riflen må kun hvile i gaflen, enhver anden støtte er ikke tilladt, skytten skal stå helt frit fra skydebordet og må ikke røre ved dette eller evt. sideafskærmning. Riflen skal hvile på det forreste del af skæftet og må ikke røre eventuelle rembøjler. Riflen skal støttes af begge hænder, der skal være anbragt bag gaflen, samt den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Det er ikke tilladt, at berøre eller låse riflen mod gaffel støtten.
Stående med albuestøtte:
Riflen skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Riflen må IKKE berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand. Begge underarme og ærmer på jakken skal være klart synligt løftet fra bordpladen fra albuen og nedefter, skyttens venstre underarm må ikke danne en vinkel på under 30* fra bordpladen. Remstøtte er tilladt.
Skyttens venstre og højre albue, samt den del af skyttens bryst/mave der vender ind mod bordkanten, må hvile mod bordkanten, enhver anden støtte er ikke tilladt.
Dameskytter:
Dameskytters skydestilling er som veteraners, der skyder med høj gaffel.

Dette er de regler som Skytteudvalget har vedtaget som gældende for Skyttelavene i Danmark.
Det er bestyrelsens helt klare opfattelse at disse regler skal overholdes, kan man ikke finde ud af dette, kan man ikke deltage i præmierækken i de forskellige klasser og man kan ikke skyde til mesterskab eller pokaler, hvis man gennemfører 15 skydninger vil man dog få en præmie for gennemført.