Garderskydning 2017

Den 25. januar blev der afholdt skydning mod Garderforeningen. Det så lidt sløjt ud med tilmeldingerne men efter et ihærdigt opsøgende arbejde lykkedes det at få stillet hold, der kom desværre et par afbud i sidste øjeblik og formanden var også forhindret i at deltage grundet operation, så det var spændende hvordan det ville gå for os.
Efter at alle havde afgivet deres skud samledes vi på førstesalen af Glostruphallen til et par stykker smørrebrød og hyggeligt samvær, ved kaffen blev resultaterne afsløret og vi var så ubeskedne at vinde både på Damesiden og Herresiden, vi blev enige om at mødes til næste år den 22. januar for at se hvem der så skulle løbe med pokalerne.
Resultaterne blev som følge: