Skyttelavets Admiralforsamling

Der indkaldes hermed til

den 59. Ordinære Admiralforsamling

i Marineforeningens skyttelav
afd. for Glostrup, Brøndby og Omegn

Torsdag den 28. februar 2013 kl. 18:30.

Sted: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby.
Dagsorden i ”SÅ TIL SØS” februar nr.
Evt. forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen skal være
formanden skriftligt i hænde senest onsdag den 13. februar 2013.
Adgang kl.18:00. Skafning kl.18:30,- Kr. 30,00. Admiralforsamling kl.19:30.
Af hensyn til skafning tilmelding på skydebanen eller til Pierre
senest mandag den 25. februar 2013.