Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i BMV onsdag den 7.marts 2018 kl. 19:00 i Marinegården.

Dagsorden:

a: Valg af dirigent
b: Formanden aflægger beretning
c: Kassereren fremlægger revideret regnskab
d: Fastsættelse af kontingent
e: Indkomne forslag
f: Valg af: bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, re-visor og revisorsuppleanter.

1. Formand Connie Jørgensen-ikke på valg
2. Kasserer Hanne Olsen-på valg/genopstiller
3. Bestyrelsesmedlem Eva Andersen-ikke på valg
4. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen-ikke på valg
5. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen-på valg/ genopstiller
6. Bestyrelsessupp. Helen Hansen-på valg/ genopstiller
7. Bestyrelsessupp. Jette Jespersen-på valg/ genopstilller
8. Revisor Carsten Sørensen-på valg/genopstiller
9. Revisorsuppleant Birthe Sørensen-på valg/ genopstiller

g: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle interesserede er velkomne til at møde op for at støtte foreningen.

HUSK indbetaling af kontingent kr. 150,00 til BMV. Indbetaling til Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5326 kontonr. 0251729 eller mobilpay 30430810 husk angivelse af indbetaler. Indbetaling senest 7. marts 2018.