Aprilmødet 2018

Ifølge kalenderen har foråret nu nået os. Vi håber at vejrguderne finder ud af det snart.

April mødet blev på vanlig vis startet op med flaghejsning og også denne gang måtte flaget sættes på halv for kammerater som vi har mistet siden sidste møde. Denne gang drejede det sig om 3 medlemmer - 484 Henry Nielsen, 764 Lutz Niegsch og 531 Preben Lauritzen. Bisættelserne har fundet sted og vi var til stede med flag og kammerater. Der var stor tak fra familierne. Som en smuk gestus for de 3 kammerater var der lagt 3 røde roser på kaptajnsbakken.

Flaget blev så sat på hel igen efter et 1. minuts stilhed og medlemsmødet fortsatte med de sædvanlige rutiner.

Formanden startede med at byde velkommen til denne aftens foredragsholder Bob Cobley. Bob har været handelsattache i Danmark, gjort tjeneste i Danmark under den kolde krig og han er også tildelt MBE (The Most Excellent Order of the British Empire), en britisk orden, hvori optages personer der har repræsenteret deres land på værdig vis. Ordenen blev oprettet den 4. juni 1917 af George 5. af Storbritannien.

Fødselarerne blev kaldt på broen og denne aften var der 2 som skulle "begaves" det var Jøren Kjeldsen som var blevet 70 år og Henning Nielsen som blev 75 år. De fik gaver og skæpperær.

Max Rank blev hidkaldt og han fik besked på at tilkalde mastebyggerne så Flemming Jørgensen, Ole Præst, Steffen Petersen, Ole Fussing og Finn Knudsen troppede også op. Årsagen til at de blev kaldt på broen var at de alle blev udnævnt til "Året Mariner" i det her tilfælde "Årets marinerer", for det fantastiske arbejde de har udført i forbindelse med tilblivelsen af det flotte masterprojekt som nu møder os alle når vi kommer til Marinegården.

Max Rank fik ordet og udtalte: Jeg vil gerne på holdets vegne sige at det har været en udfordring men også meget spændende opgave og der er ikke mange personer der er blevet jaget til tømmerhandleren for at købe træ for 70.000 kroner. Endvidere udtrykte han også glæde ved at kunne bruge sin hobby til at lave sådan nogle dejlige ting. Der blev klappet taktfast og de fik også et fortjent gavekort til lørdags åbent og 3 skæpperær.

Der vil i SÅ TIL SØS for maj blive informeret om de forskellige tiltag ved indvielsen af masten.

Vi fik gratis chokolade til kaffen. Grunden til dette var at en af de personer som formanden gav fødselsdagsgaver 2 gange i februar og marts måned ville "betale" lidt tilbage så han havde medbragt 2 store æsker chokolade som gik rundt til kaffen.

Søren Andersen gav en kort information om at det kunne være rart hvis medlemmerne, der var med på Ærø turen, bar "fuld uniform" ialtfald til festmiddagen.

Gert Larsen fortalte om den meget flotte modelskibs udstilling på Fregatten Jylland. Mange marineforeninger har bidraget med modeller til udstillingen herunder Brøndby. Distrikt 1 arrangerer en bustur til Æbeltoft den 20. juni og på den tur vil vi besøge fregatten og marineforeningen i Æbeltoft - hvor der vil blive serveret frokost. Prisen for turen bliver 350 kroner pr. person. Der er kun 50 pladser så det er først til mølle pricip.

Skyttelavet ved Henning Aadorf kaldte også Jørgen Kjeldsen på broen og han fik endnu en gave. Kurt Pettersson kunne også se tilbage på 25 år i Skyttelavet så han fik også en opmærksomhed.

Der havde været 10 mand til Landsskyttestævne i Nyborg og på trods af 3 points nedgang så avancerede de fra 5. til 4. pladsen, dog en fremgang som det var til at tage og føle på. Igen i år blev Jørgen Kjeldsen Brøndbys bedste holdskytte.

Der er fregatskydning/fregatfest den 5 maj. Mød op til fregatskydningen kl. 12.30 så vi alle er på plads til at modtage fregatkaptajnen kl. 13.00. Sætternissen havde været på spil i bladet og det skal lige indskærpes at fregatfesten starter kl.17.30 og der er ledige pladser. Deltagelse er ikke betinget af medlemsskab af skyttelavet.

Skydningen i Glostrup hallen er afsluttet og 7. maj starter vi på 50 meter skydebanerne i Ballerup fra klokken 16 til 18.30 og vi skyder mandage indtil 6. august. Formanden fik så igen ordet og han informerede om at baren har meddelt at de tomme snapseflasker skal afleveres igen. Det koster en formue at købe.

Med hensyn til årsregnskabet for 2017 så havde vi lovet at det blev sendt ud det er ikke sket men hvis nogen vil have en kopi her og nu kan man få en ved at henvende sig til Jørgen. Den vil blive udsendt snarest.

Vi har fået en hemmmelig gave fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) som formanden ville bruge som Snapsekrus til dronninngs skål.

      

Efter middagen, der som sædvanlig, var veltillavet, så holdt Bob et interessant foredrag om engelske krigsgrave i Danmark, som han regelmæssigt besøger og sørger for at de bliver vedligeholdt på vegne af Commonwealth War Graves Commission.