Formanden har ordet

Vi har fået en fantastisk flot flagmast, den skal indvies med maner. Det gør vi første gang ved vores medlemsmøde den 3. maj. Anden gang bliver så den 26. maj, hvor vi holder en reception fra 13 til 16 i stedet for lørdagsåbent. Vi glæ-der os til at se så mange af vore medlemmer som muligt til denne begivenhed.

Vores bestyrelsesmedlem Morten har udtrykt stor glæde over at folk nu benyt-ter den reglementerede til og frameldingsmail, det er jo rart når tingene går efter en snor… Husk at framelding for de der er på den faste skaffeliste, er mandagen før torsdagsmødet.

Dette nummer af SÅ TIL SØS er det sidste vi laver i både papir og digitalt, fremover vil det kun blive lavet digitalt. Der er enkelte medlemmer der ikke har opgivet en mailadresse, nogle har måske en mulighed med konens mail-adresse? Vi foreslår at de få folk, som ikke har mail, eventuelt går sammen med en der har mail. Hvis det ønskes kan personer fra bestyrelsen hjælpe med at oprette en mailadresse, således at man ikke behøver at undvære SÅ TIL SØS og de værdifulde informationer der kommer i vores blad. Grunden til at der ikke længere vil blive trykt nogle eksemplarer er simpel økonomi. Vi skal ud og finde både besparelser og nye indtægter, da vi skal spare op til vi begynder at skulle betale husleje i 2020.

Næste møde bliver en ren fest, vi skal indvie masten og have informationer og historie om marineforeningen og dens betydning for lokalsamfundet, vi glæder os til vi skal ses, vel mødt i foreningen.