Dødsfald i afdelingen

Jørgen Strange Lorenzen

Vi har mistet en af vores kammerater

Skibsnummer 555 Jørgen Strange Lorenzen er gået fra borde fredag den 26. januar 2018.
Jørgen var indkaldt til Søværnet 1943 og blev optaget som medlem i september måned 1979.
Jørgen var fast medlem på Kanonbakken.
Jørgen blev kun 92 år.
Jørgen vil blive savnet.

Æret være hans minde

 

Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen (R) 1925-2018

En mand, et kamera, en krig

Historisk Samling fra Besættelsestiden, Syddansk Universitet, havde år tilbage en omrejsende udstilling om besættelsen med Jørgens billeder i centrum. Vi bliver bekendt med, at Jørgen som 15-årig begyndte at fotograferer tyske flådeenheder i Sønderborg, ligesom han nåede at stjæle tændingsnøgler og ting fra opmagasinerede udenlandske militærkøretøjer eroberet af tyskerne , nøgler og ting endte i havnen. Juli 1943Jørgen Strange Lorenzen indkaldt til marinen og var på Holmen den 29. august 1943. I tiden efter flådens sænkning, hvor han var interneret, sikrede han med sit kamera unikke billeder af alle de mange sænkede og skadede skibe og efterfølgende aktiviteter. Han klarede frisag hvor tyskerne var efter ham.
Jørgen kom til Vordingborg, hvor forældrene nu boede. Faren var overdyrlæge og involveret i frihedskampen som delingsfører.
Efter besættelsen skrev byleder, Jens Thorup, at Jørgen har stået i den aktive modstandsbevægelse siden efteråret 1943 som gruppefører og senere som stedfortræder for delingsføreren. Han har deltaget i de fleste sabotagehandlinger Vordingborg. Han har i et par kritiske situationer vist rolig og mandig optræden. Har deltaget i transport af våben og sprængstof fra og til depoter. Været ordonnans og utrættelig og ivrig medarbejder ved den illegale presse.
Umiddelbart efter befrielsen blev Jørgen tilsluttet den Danske Brigades Feltpolitidetachement og virkede ved grænsen i Kruså ,med kontrol af hjemvendende tyske soldater og pågribelse af krigsforbrydere.
Jørgen kom tilbage til marinen og blev i 1946 øjenvidne til de sovjetiske troppers afsked med Bornholm.
I forældrenes vennekreds var det Kaj Munk, der i 1942 bakkede Jørgen op med, at han ville være officer i marinen.
Han blev jo søoffice og kendt minemand, men det blev ad en snoet vej. Jørgen blev efter et travlt liv pensioneret i september 1985 som Orlogskaptajn. Det travle liv forsatte med erhverv, familie, foreninger, museer og deres samlinger. Han forblev trofast overfor kammeraten fra 29. august der lå på Bispebjerg Kirkegård. I Brøndby Marineforening var han højt respekteret for hans virkelyst, humør og hans villighed til at dele sin store viden og oplevelser.

Citat fra Jørgen; Jeg gjorde min pligt !

Ib Ketlers mindeord for Jørgen ved Marineforeningens februar møde 2018.