Aktiviteter i Juni 2016

Søndag d. 12. Kl. ? Store Cykledag
Torsdag d. 23. Kl. 18:30-? Sankt Hans aften