Aktiviteter i Marts 2015

Torsdag d. 5. Kl. 18:30-24:00 Medlemsmøde
Onsdag d. 11. Kl. 19:30 BMV Generalforsamling
Lørdag d. 21. Kl. 13:00-? Lørdagsåbnet
Torsdag d. 26. Kl. 18:30-24:00 Foredragsaften