Aktiviteter i Marts 2013

Torsdag d. 7. Kl. 18:30 - 24:00 Medlemsmøde
Onsdag d. 13. Kl. 19:30 BMV Generelforsamling
Lørdag d. 23. Kl. 13:00 Lørdagsåbent