Aktiviteter i Marts 2011

Torsdag d. 3. Kl. 18:30 - 24:00 Medlemsmøde
Lørdag d. 12. Kl. 13:00 Lørdagsåbent
Torsdag d. 24. Kl. 18:30 Foredragsaften om Trankebar
Mandag d. 28. Kl. 19:00 - 22:00 BMV Wellness aften