Aktiviteter i Februar 2010

Torsdag d. 4. Kl. 18:30 - 24:00 Medlemsmøde, Marineforeningens Admiralforsamling
Torsdag d. 18. Kl. 19:00 - 22:00 Skyttelavets Familiebanko
Lørdag d. 20. Kl. 13:00 Lørdagsåbent / tjenestefrokost
Torsdag d. 25. Kl. 18:00 - 22:00 Skyttelavets Admiralforsamling

Tilbage til aktiviteter