Brøndby Marinegård.

Oprindelig hed stedet ”Gartnergården”, som før motorvejens tid, forsynede København med grøntsager.
Senere blev det overtaget af gartner Rasmussen, som omdannede gården til syrengartneri. Her så man bl. a. ofte dronning Ingrid gå og beundre de smukke blomster. Stedet var meget berømt for sine syrener.
Brøndby kommune, der nu ejer de bevaringsværdige bygninger, har indtil Marineforeningen overtog gården, brugt dem til mangt og meget: Der har bl. a. været børnehave og arkitekttegnestue i lokalerne.
Glostrup Marineforening, som vi dengang hed, delte i mange år lokaler med Hjemmeværnet på Falkevej i Glostrup. Sidst i 1980-erne havde vi dog brug for større lokaler og kontaktede derfor Glostrup kommune, som dog kun kunne hjælpe os med en øde grund i Ejby mose, hvilket vi sagde pænt ”Nej tak” til.
Ved et møde i år 1989 med Brøndbys borgmester, Kjeld Rasmussen, beklagede vores daværende formand, Torben Jensen, sin nød, hvilket endte op med, at Kjeld Rasmussen nok skulle finde nogle brugbare lokaler til foreningen.
Der var kun en klausul, foreningen skulle skifte navn til: Brøndby Marineforening.
Vi overtog dermed ”gården” i år 1990 og en større renovering forestod. Kommunen ofrede ca. 2 millioner på det udvendige, inkl. nyt tag og Marineforeningen gik i gang med det indvendige. Det var et kæmpe arbejde, da mange vægge skulle rives ned og bærende profiler opsættes – der skulle laver kabys, toiletter – ja, alle rum blev renoveret.
Dette kunne kun lade sig gøre ved mange medlemmers frivillige arbejdshjælp og et arveforskud på 500.000,- kr. fra vores nu afdøde æresmedlem Oliver Holst.
Indvielse af den ny ”Brøndby Marinegård”, som den officielt kom til at hedde, fandt sted i april måned 1991.
I år 2001 var rammerne allerede blevet for små, så en udvidelse af det store mødelokale var nødvendigt. Dette blev udvidet med ca. 40 m2, samtidig blev købt nye møbler, gulvtæpper, gardiner og der blev investeret i et moderne klimaanlæg.
I den kommende tid var der igen brug for at modernisere ”gården”, idet Marineforeningen i år 2006 opsatte et nyt musik-/mikrofonanlæg, samt forbedre forholdene omkring baren.
I år 2008 fik vi bevilliget midler fra A. P. Møllerfonden, så vi havde mulighed for at færdigindrette 1. salen, som længe havde været et stort ønske, da vi manglede udstillingsplads til vores effekter. Dette projekt blev afsluttet i 2009, hvorved foreningen fik råderet over yderligere ca. 75 m2, incl. Toften, som er det perfekte mødested før alle arrangementer.
Der er ikke meget tilbage af de daværende forhold fra Gartnergårdens tid, dog er bestyrelseslokalet blevet bevaret med det oprindelige inventar, herunder synlige bjælker i loftet, samt de unikke biblioteksskabe.
Brøndby Marineforening er utrolig stolt over vores Marinegård og flere af vores medlemmer bruger mange timer om året for at vedligeholde og passe på vores ”Maritime museum”.

Med venlig hilsen
Brøndby Marineforening